• ריבית מתואמת 5.904% נכון ליום 31.12.23, בתוקף עד ה- 31.02.24.