• הבנק בשותפות עם מיטב דש גמל ופנסיה מציע ללקוחות כל הבנקים אשראי במסגרת הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. 
  הלוואות הקרן ניתנות במספר מסלולים המותאמים לגודל העסק ומטרת ההלוואה.
  במסגרת הקרן יינתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים לכל מטרה עסקית.
  הקרן מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים ההלוואות במסגרת הקרן הן עד לסכום כולל של 8 מיליון ₪ בהתאם לזכאות העסק, המחושבת על פי היקף מחזור המכירות השנתי.
  ההלוואות ניתנות לתקופה של עד 60 חודשים שכוללת גם אפשרות לדחיית תשלומי הקרן (תקופת גרייס) לתקופה של עד 5 חודשים.

  יתרונות הקרן:
  אשראי לתקופה של עד 5 שנים למימון הון חוזר.
  הקלה משמעותית  בביטחונות ע"י ערבות מדינה.
  שיעור ריבית אטרקטיבי.

  ערבות המדינה הניתנת במסגרת הקרן אינה מפחיתה מערבות בעלי העסק או מערבות אחרים לפירעון מלוא ההלוואה. 
  אין בחילוט ערבות המדינה כדי למנוע המשך הליכי גביה כנגד בטחונות וערבים שניתנו להבטחת האשראי.