• חבר ביזנס - הטבות לעמיתי "חבר" בעלי פעילות עסקית

  עמיתי "חבר" המנהלים פעילות עסקית ייהנו באוצר החייל הבנק הבינלאומי מתוכנית "חבר" ביזנס המעניקה מגוון הטבות.

  מסגרת משיכת יתר - מסגרת אשראי בריבית פריים + 2.5% (שנתי)
  עמלת טיפול בשיק דחוי - הנחה של 75% מתעריפון הבנק 
  ריבית לניכיון שיקים - פריים + 3.5% לשנה 
  עמלת טיפול באשראי ובבטחונות בגין ניכיון שיקים - הנחה של 50% מתעריפון הבנק
  הלוואה למימון רכבים חדשים של בית עסק - עד 60 חודש  ועד 80% משווי הרכב - (שווי רכב עד 150,000₪) בריבית פריים פחות 0.3% לשנה