קצבת נכות מביטוח לאומי תיחשב כמשכורת לעניין הזכאות לקבלת הטבות לבעלי משכורת בהתאם לתנאי החשבון.
אין כפל מבצעים/הטבות הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המועדון בכל עת.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כל האמור בכפוף להסכם בתוקף של אוצר החייל הבנק הבינלאומי עם ארגון נכי צה"ל כל האמור בכפוף לנהלי הבנק. 
כל האמור בכפוף לנהלי הבנק ט.ל.ח 08/2020

${loading}