• פעולות בנושא מזומנים

    * בסניפים בהם יש עמדת קופה בלבד