השירות מיועד ללקוחות הבנק וכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק.
אין לראות בפרסום משום התחייבות למתן השירות. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.

${loading}