המבצע מיועד לבני משפחה של כוחות הביטחון שיפתחו חשבון משכורת חדש באוצר החייל ויעבירו משכורת ישירות לחשבון (באמצעות מס"ב), בגובה 5,000 ש"ח נטו ומעלה ליחיד לאורך כל התקופה. בנוסף, יש לחתום על טופס הצטרפות למועדון.

קצבת נכות מביטוח לאומי או משרד הבטחון תיחשב כמשכורת לעניין הזכאות לקבלת הטבות לבעלי משכורת בהתאם לתנאי החשבון.אין התחייבות כלשהי למתן אשראי.

אין כפל מבצעים/הטבות.

פרט להטבות לעיל, יחול תעריפון הבנק כפי שיהיה בכל עת.

הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המועדון בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

מתן אשראי והלוואות הינו בכפוף לנוהלי הבנק ושיקוליו.

אי עמידה בפירעון ההלוואה/אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כל האמור לעיל כפוף לנוהלי הבנק. ט.ל.ח 1/2018

${loading}