• חשבון דיגיטלי גם מתקדם וגם משתלם ובנוסף הטבה מיוחדת ללקוחות חדשים

  למועדון HiDigital, זכאים להצטרף לקוחות חדשים וקיימים הפועלים באופן עצמאי בדיגיטל ומנויים לשירותי דואר אונליין
  והינם מעבירי משכורת של 7,000 ₪ ומעלה ו/או מחזיקי תיק השקעות בסך 50,000 ₪ ומעלה ו/או בעלי הפקדות חודשיות במטבע ישראלי1 בסך 10,000 ₪.

  הטבת הצטרפות לבחירה:3

  • הלוואה ללא ריבית בסך של  30,000 ₪  - ההלוואה תוענק לתקופה של עד 30 חודשים4
   או
  •  למעבירי משכורת בלבד מענק הצטרפות של עד 1,500 ₪ 5

  הטבות בעו"ש:

  • פטור מתשלום עמלת פעולת פקיד אחת ברבעון במט"י
  • פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר במט"י
  • פטור מעמלת השלמה למינימום במט"י 
  • פטור מ- 5 פנקסי שיקים בשנה קלנדרית להזמנות באינטרנט/אפליקציה6

   

  הטבות בני"ע ומט"ח:7

  החזר עמלות בגובה 30% על מגוון פעולות באפליקציה ובאון ליין על העמלות המפורטות להלן:

  ניירות ערך

  קניה ומכירה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף) (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה):
  מניות ואגרות חוב
  מלווה קצר מועד

  קניה ומכירה של ניירות ערך בחוץ לארץ:מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות

  מט"ח חליפין מט"י-מט"ח
  העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ –חד פעמית 

   

   

   

   

   

   

   

  ההחזר יבוצע לגבי העמלות המפורטות בתעריפון תחת העמודות שכותרתן "סכום/שיעור" ו- "מינ/מקס" (וההערות המשויכות לסעיפים הנ"ל בתעריפון) בלבד. לפיכך, ההחזר לא יחול על הוצאות נוספות (לרבות הוצאות צד ג')/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי.

  • פטור מעמלת בנקאות ישירה בסלולרי (SMS)