קצבת נכות מביטוח לאומי או משרד הבטחון תיחשב כמשכורת לעניין הזכאות לקבלת הטבות לבעלי משכורת בהתאם לתנאי החשבון.
קבלת הטבות מועדון smart מותנית בעמידה באחד מתנאי ההצטרפות למועדו ובניהול חשבון פעיל.
אין התחייבות כלשהי למתן אשראי/הלוואה קבלת ההלוואה מותנית בכושר ההחזר של הלווה, טיב הערבים, טיב הבטחונות ושיקול דעת הבנק.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אין כפל מבצעים/הטבות הבנק רשאי לשנות / להפסיק את הטבות המועדון בכל עת.
כל האמור בכפוף לנהלי הבנק. ט.ל.ח. 3/2015

${loading}