• פותחים חשבון "כוכב"
  מעבירים את המשכורת החודשית ונהנים מ:

  פטור מלא מעמלות עו“ש (מט"י) מרכזיות ל 5- שנים!

   

  פטור מעמלות פעולה ע“י פקיד (מוגבל ל 2- פעולות בחודש)

  • פטור מהפקדת מזומן
  • פטור ממשיכת מזומן
  • פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
  • פטור מהעברה/הפקדה לחשבון אחר
  • פטור מפדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
  • פטור מהפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים-עד 20 שיקים)
  • פטור מתשלום שובר
  • פטור מעמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ₪)

   

  פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר

  • פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי
  • פטור מחיוב בכרטיסי אשראי
  • פטור מהפקדת מזומן
  • פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה
  • פטור מהעברה או הפקדה לחשבון אחר
  • פטור מתשלום שובר
  • פטור משאילתת מידע בכל נושא
  • פטור מהפקדת שיק – לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים עד 20 שיקים)
  • פטור ממשיכת שיק
  • פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

   

  בנוסף:

  • פטור מעמלת השלמה למינימום בעו"ש מט"י ל 5- שנים
  • פנקסי שיקים חינם (עד 5 פנקסים בשנה)*
  • פטור מעמלת דמי כרטיס אשראי של כ.א.ל בשנה הראשונה להצטרפות למועדון" (מותנה ברכישות בסך 1,500 ₪ בחודש).**
  • פטור מעמלת רכישת מט"ח במזומן לנסיעה לחו"ל (עד 5 פעולות בשנה הראשונה)  *בעלי משכורת עד 7,000 ש"ח זכאים להזמין עד 3 פנקסי חינם בשנה.
  **רכישות" כהגדרתן בתקנון "קונים ומזוכים" של חברת כ.א.ל.

   

  הלוואות בתנאים מועדפים

  הלוואת התארגנות טווח ארוך (או הלוואה לכל מטרה)

  • סכום - עד 150,000 ₪ או עד פי 10 מסך המשכורות המופקדות
  • לחשבון (הנמוך מבניהם)
  • תקופה - עד 120 חודשים
  • ריבית - החל מ- P לשנה


  הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה

  • סכום - עד 30,000 ₪ או עד פי 3 מסך המשכורות המופקדות
  • לחשבון (הנמוך מבניהם)
  • תקופה - עד 120 חודשים
  • ריבית – החל מ- P לשנה  תוקף מימוש הלוואות, מיום העברת המשכורת הראשונה ולא יאוחר 30/04/2019 .
  אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

   

  משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם

  ייעוץ פנסיוני בחינם

  צריכים משכנתא? החזר התשלום ראשון על חשבון הבנק בסך של עד 3,000

  משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת בבינלאומי - אוצר החייל