לתיקים בסכום של 250,000 ₪ ומעלה. הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מ היא חברה בבעלות מלאה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, והבנק נהנה בעקיפין מהכנסותיה מניהול תיקים. התקשרות עם יוניק - בהתאם לשק"ד הבלעדי של הלקוח, בכפוף לחתימה על הסכם ניהול תיקים עם יוניק. קיימות חברות ניהול תיקים נוספות. יוניק רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. "עלות כוללת": עמלות קניה ומכירה ודנ"פ. כל עמלה והוצאה אחרת. בכפוף לתעריפון הבנק.

${loading}