אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן *השירות/המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת 
ביטחונות לשביעות רצונו.
כרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.

 

${loading}