• כרטיס בנק לחיוב מיידי(דיירקט)

  כרטיס זה מאפשר לך ביצוע רכישות בבתי עסק המחויבות בחשבון בסמוך לביצוען, בכפוף לקיום יתרה מספקת בחשבון. הכרטיס כולל גם כרטיס בנק למשיכת מזומנים
  הבנק קובע מעת לעת סכומים מירביים לעסקאות והמשיכות בכרטיס . במקרים מסוימים תקבע גם תקרת סכום תקופתית לכרטיס.

  סכומי העסקאות המקסימליים בכרטיס:

  סכום מקסימלי דיירקט  דיירקט בחשבון המתנהל ע"ש קטין
  עסקה בודדת 5,000 ₪ 400 ₪
  סך עסקאות ביממה*  10,000 ₪ 1,000 ₪