• מדובר באפיק השקעה אטרקטיבי המציע לך כלקוח ליהנות מיתרונות רבים: 

  • הפקדה ופירעון ללא עמלות
  • תנאי הפקדון נהנים מהבטחה חוזית לאורך כל תקופת הפקדון, ללא תלות בתנודות של היצע וביקוש
  • בחירה מבין שלושה מסלולי השקעה: הצמדה לריבית הבסיסית (ריבית הפריים), הצמדה למדד המחירים לצרכן והצמדה למטבעות חוץ
  • נזילות גבוהה בהתאם לתנאי הפקדון ולתכניותיך הכלכליות
  • הפקדה פשוטה וקלה באמצעות "אוצר באינטרנט"
    
  • פיקדון לטווח ארוך מעל שנה להפקדה
  • פיקדון לטווח קצר להפקדה
  • הוראת קבע לחיסכון להפקדה
  • אשף הפקדה להפקדה