• תוכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך !
   

  החל מחודש ינואר 2017 יפתח המוסד לביטוח לאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, הזכאי לקצבת ילדים. 
  תוכנית החסכון תנוהל בבנק או בקופת גמל על פי בחירתכם.
  בתכנית החיסכון יופקדו ע"י המוסד לביטוח לאומי 50 ש"ח בכל חודש לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18.

  אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד 50 ש"ח נוספים בחודש שישולמו מתוך קצבת הילדים, כך שסכום החיסכון החודשי יוכפל ויעמוד על 100 ש"ח בחודש.  
  כשימלאו לילדכם 18 שנים, יופקד ע"י המוסד לביטוח לאומי, מענק בסך 500 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.
  במידה וכספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יופקד ע"י המוסד לביטוח לאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח לחיסכון והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.
  לבחירתכם שש תוכניות חסכון בריבית קבועה/משתנה/צמודה למדד עם  אפשרות להחלפת מסלול בתחנות יציאה /ללא אפשרות להחלפת מסלול 
  (ללא תחנת יציאה)

  פתיחת החסכון, בחירת המסלול ו/או הכפלת הסכום החודשי יבוצעו באתר הביטוח הלאומי בלבד.

  למידע נוסף על התוכנית, ניתן להיכנס לאתר התוכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת hly.gov.il

  למעבר לדף הבחירה באתר הביטוח הלאומי - לחצו כאן

  לפרטים נוספים, שאלות והבהרות ניתן לפנות בטלפון 03-5132727