שיעורי הריבית על פקדונות פמ"ח פיצויים

תאריך:28/11/2021
שעה:17:08
נכון ל:26/11/2021
 

דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
500,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים

כשיעורה ביום ההפקדה ,(L) פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הליבור המעוגל
(ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי
מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים
2,500L -2.4000L -2.4000L -2.4000L -2.4000
10,000L -2.3500L -2.3500L -2.3500L -2.3500
25,000L -2.3000L -2.3000L -2.3000L -2.3000
50,000L -2.2000L -2.2000L -2.2000L -2.2000
100,000L -2.0500L -2.0500L -2.0500L -2.0500
500,000L -1.9000L -1.9000L -1.9000L -1.9000
 

לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
50 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
400,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים

כשיעורה ביום ההפקדה ,(L) פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הליבור המעוגל
(ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי
מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים
1,500L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
25,000L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
50,000L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
100,000L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
400,000L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
 

פרנק שויצרי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
500,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

דולר קנדי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

אירו - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

אירו - פקדונות מתחדשים

כשיעורה ביום ההפקדה ,(L) פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הליבור המעוגל
(ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי
מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים
2,500L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
25,000L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
50,000L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
100,000L -1.0000L -1.0000L -1.0000L -1.0000
 

ין יפני - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
15,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5,000,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
${loading}