שיעורי הריבית על פקדונות תושבי חוץ

תאריך:18/05/2022
שעה:19:32
נכון ל:18/05/2022
 

דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
2,500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1250
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3750
500,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0.5000

דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים

,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע
מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים
2,500B -2.4000B -2.4000B -2.4000B -2.4000
10,000B -2.3500B -2.3500B -2.3500B -2.3500
25,000B -2.3000B -2.3000B -2.3000B -2.3000
50,000B -2.2000B -2.2000B -2.2000B -2.2000
100,000B -2.0500B -2.0500B -2.0500B -2.0500
500,000B -1.9000B -1.9000B -1.9000B -1.9000
 

לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
1,500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1250 0.2500 0.5000
400,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1250 0.3750 0.5000 0.7500

לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים

,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע
מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים
1,500B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -1.0000
25,000B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -1.0000
50,000B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -1.0000
100,000B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -1.0000
400,000B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -0.7500
 

פרנק שויצרי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
3,700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
500,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

דולר קנדי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
3,750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3750 0.8750
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.7500 1.1250 1.5000
 

דולר אוסטרלי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
1,600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

אירו - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
2,500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

אירו - פקדונות מתחדשים

,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע
מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים
2,500B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -1.0000
25,000B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -1.0000
50,000B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -1.0000
100,000B -1.0000B -1.0000B -1.0000B -0.7500
 

ין יפני - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
280,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5,000,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
${loading}