• זמינות ועצמאות 
  המערכת מאפשרת לכם להזרים בקשה לפתיחת א.ד. בכל מקום וזמן לנוחותכם, ללא צורך בפנייה טלפונית או הגעה לסניף.
    

  יעילות במילוי הפרטים:
  רשימת מוטבים זמינה לבחירה 
  העתקת עסקה/בקשה קודמת
  בדיקה לוגית של הנתונים בזמן אמת
   

  שקיפות

  בכל רגע נתון תוכלו להתעדכן בשלבי הטיפול בבקשה, לקבל מידע, לרבות עותק משדר הסוויפט והודעת החיוב, על עסקאות א.ד יבוא

  (פתוחות או סגורות או התחייבויות עתידיות). פעולות אותן ניתן לבצע באמצעות המערכת החדשה:
  בקשה לפתיחת א.ד.
  בקשה לטיוטת פתיחת א.ד.
  בקשה לתיקון א.ד.

  הגשת בקשה א.ד יבוא באינטרנט

  פעולות נוספות בסחר חוץ שניתן לבצע בבינלאומי און ליין:

  תשלומי ייבוא פתוח

  העברות מט"ח אחרות

  לקבלת עזרה ולפרטים נוספים פנה לבנקאי שלך בסניף.