• לצפיה בהסכמים הנקשרים בקווי תקשורת* (כולל גרסאות קודמות החל מ 1.1.2017)  לחץ כאן

    *התאריכים הרשומים מציינים את יום תחילת תוקף כל גרסה של הסכם