• חוק שירותי תשלום - החל ממועד כניסת החוק לת'וף - 14.10.20