• חוק שירותי תשלום - החל ממועד כניסת החוק לתוקף - 14.10.20