• בעלי חשבון הייטק בבינלאומי, פועלים עצמאית בשוק ההון ?

  יש לנו חדשות מעולות  בשבילכם ! מסלול מיוחד להשקעה בשוק ההון עם הטבות אטרקטיביות בעמלות!

  ככה זה כשאתם בבנק המוביל בשוק ההון בישראל

  לקוחות חדשים או קיימים, אשר הינם חברי מועדון "הייטק" בבינלאומי ויעבירו תיק השקעות חדש לבנק (כמפורט בהמשך), ובנוסף יבחרו לפעול באופן עצמאי בשוק ההון (ללא ייעוץ) ייהנו במסלול החדש ממגוון רחב של הטבות אטרקטיביות בעמלות. תוקף מסלול ההטבות הינו לשנתיים מיום ההצטרפות. לדוגמא: 

  • עמלת קניה/מכירה/פדיון של מניות ואג"ח, לרבות קרן מחקה, הנסחרים בבורסה בתל אביב בשיעור של 0.1% בכפוף לעמלת מינימום של 5 ₪ בלבד!
  • עמלת קניה/מכירה/פדיון של מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות הנסחרים בחוץ לארץ בשיעור של  0.1% בלבד בכפוף לעמלת מינימום של 8$  בלבד!* (לא כולל הוצאות צד ג', לרבות הוצאות ברוקר- אלו יגבו לפי החיוב בפועל)
  • פטור  מעמלת  אי ביצוע בני"ע ובמעו"ף

  תעריפים מיוחדים לעמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע בארץ ובחו"ל, לפי הפירוט הבא:

  • בארץ –הנסחרים/שאינם נסחרים בבורסה – 0.025% לרבעון 
  • בחוץ לארץ - הנסחרים/שאינם נסחרים בבורסה – 0.025% לרבעון

   בנוסף, לקוחות המבצעים מעל 15 פעולות נבחרות הנכללות במסלול ההטבות (כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע) ברבעון קלנדרי, ייהנו מהטבה נוספת על עמלות קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בתל אביב וני"ע הנסחרים בחו"ל העשויה להגיע ל- 0.07%  בלבד! 

  לקוחות  חדשים שהצטרפו  למועדון "הייטק" בבינלאומי, הפעילים עצמאית בשוק ההון ( אינם חתומים על הסכם ייעוץ בני"ע) ומבצעים את פעילותם באפליקציה או באתר האון ליין של הבנק בלבד. 

  הערה: המסלול יהיה פתוח גם ללקוחות קיימים המשויכים למועדון "הייטק", בכפוף לתנאים הבאים:

  1. לקוחות המעבירים תיק השקעות חדש לבנק.

  2. לקוחות בעלי תיק השקעות קיים, אשר מעבירים נכסים נוספים לתיק ההשקעות, ובלבד שמרכב הנכסים הנוספים מהווה לכל הפחות 30% משווי תיק ההשקעות כולל.  

  פונים לבנקאי האישי וחותמים על טופס ההצטרפות. תוקף מסלול ההטבות הינו לשנתיים מיום ההצטרפות.

  • קנייה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף) (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה), מניות ואגרות חוב לרבות "קרן מחקה" - 0.1%, מינ' - 5.0 ₪, מקס' -  לפי תעריפון הבנק
  • קנייה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף), מלווה קצר מועד - 0.05%, מינ' - 5.0 ₪, מקס' - לפי תעריפון הבנק
  •  קניה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף - 2.5 ₪ לאופציה
  • קנייה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) - מניות, אג"ח, קרנות נאמנות - 0.1%, מינ' - 8.0$, מקס' -  לפי תעריפון הבנק
  • קנייה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) - אופציות - 3.5$ לאופציה
  • הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה - פטור
  • קניה/מכירה שלא בוצעה במעו"ף - פטור
  • דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בת"א* - 0.025% לרבעון, מקס' - לפי תעריפון הבנק
  • דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בחו"ל* - 0.025% לרבעון, מקס' - לפי תעריפון הבנק

  *ההטבה בעמלות הדנ"פ לעיל, תינתנה בעת מכירה/פידיון/מימוש/המרה/העברת ני"ע  ו/או בחיוב הרבעוני ביום העסקים האחרון של הרבעון.

  בנוסף, תינתנה הטבות בעמלות המפורטות להלן, בעת ביצוע פעולות בסניף או בחדר עסקאות:

  • קניה של תעודות סל/קרן מחקה באמצעות הוראות קבע (שיעור העמלה, לאחר הטבה- 0.1%, מינימום- 5.0 ₪, מקסימום- לפי תעריפון הבנק).
  • עמלת פדיון אגרות חוב הנסחרים בבורסת ת"א (שיעור העמלה, לאחר הטבה- 0.1%, מינימום- 5.0 ₪, מקסימום- לפי תעריפון הבנק).
  • עמלת קנייה, מכירה ופדיון של ני"ע זרים (קרנות ואג"ח) (שיעור העמלה, לאחר הטבה- 0.1%, מינימום- 8.0$, מקסימום- לפי תעריפון הבנק).

  הטבה נוספות ללקוחות המבצעים מעל 15 פעולות ברבעון קלנדרי

  בנוסף להטבות המפורטות לעיל, ייהנה החשבון מהחזר עמלות רבעוני (פרטים מלאים בטופס ההצטרפות).