• בסקר של מדד מרקטסט* בקרב לקוחות פרטיים ובבדיקה שנערכה ע"י משרד האוצר בקרב לקוחות עיסקיים נבדק ונמצא:

   

  גם ללקוחות פרטיים (עפ"י סקר מרקטסט*)

  מקום ראשון - בשביעות רצון מהיערכות הבנקים בישראל במתן שירות ללקוחות הבנקים בזמן הקורונה

  מקום ראשון - שביעות רצון מהתמורה למחירים

  מקום ראשון - בנכונות ויוזמה לסייע בקבלת מענה התואם לצרכי הלקוח

   

  גם לעסקים (עפ"י דירוג משרד האוצר)

  מקום ראשון - בגובה הלוואה ממוצעת הניתנת מהקרן בערבות המדינה, לעסקים קטנים שנפגעו בתקופת הקורונה

  מקום שני - בממוצע ימי טיפול

  מקום שני - בשיעור שיעורי ההלוואות לעסקים, מתוך האישורים שנדונו