• הלוואות לרכישת רכב חדש במגוון מסלולים

  מסלול "מנוף"

  רכב חדש בהון עצמי מינימלי בלבד! מימון רכב חדש בשילוב הון עצמי, הלוואה רגילה והלוואת גישור
  מימון של עד 80% מערך הרכב -הלוואה בסכום של עד 150,000 ₪ לתקופה של עד 60 חודשים
  הלוואות גישור - של עד 50% מערך הרכב (מקסימום הלוואה עד 75,000 ש"ח),  תשלום הקרן רק בסוף תקופת ההלוואה.


  דוגמא להלוואה במסלול "מנוף"
  מחיר רכב - 100,000 ₪.
  הון עצמי - 30,000 ₪.
  הלוואה בסך - 70,000 ₪ תבוצע בשני חלקים:
  30,000 ₪ - הלוואה רגילה, עד 60 תשלומים שוטפים (קרן + ריבית כל חודש)
  40,000 ₪ - הלוואת גישור, תשלום ריבית שוטפת וקרן בסוף התקופה (עד 36 חודשים), בריבית אטרקטיבית
  שימו לב! בתום 3 שנים תוכל למכור את הרכב ולהחזיר את הלוואת הגישור - הסכום שיוותר ישמש מנוף לרכישת רככ חדש.

   

  מסלול רגיל
  • הלוואה בתשלומים - סכום ההלוואה עד 80% משווי הרכב (מקסימום הלוואה עד לסכום 150,000 ש"ח)
  • תשלום קרן + ריבית כל חודש (עד 60 חודשים)
  • בטחונות - שיעבוד רכב + פוליסת ביטוח מקיף משועבד כולל סעיף 30 יום או לחילופין בטחונות אחרים בהתאם לשיקול דעתו של אוצר החייל
  • עמלות - טיפול באשראי ובביטחונות- בהתאם לתעריפון הבנק. עמלת שעבוד רכב בכפוף לתעריפון רשם המשכונות/ משרד הרישוי
  • ריבית ההלוואה- ריבית משתנה לפי ריבית הפריים, שיעור הריבית הינו בהתאם לשיקולי הסניף