כל האמור, הינו מידע כללי בלבד לצורכי הבהרה ולפני פגישת ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ.
קבלת השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק.הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת.כל האמור אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ פנסיוני מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. 
אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות ולמתן אשראי כלשהו. ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי, האשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.

 

${loading}