מסלולי אשראי עסקי

המערך המסחרי בבנק הבינלאומי, מספק מגוון שירותים ופתרונות פיננסיים ללקוחות ה – Middle Market (עסקים בעלי מחזור בין 25 מ' ל 200 מ' ₪ ).

לרשות לקוחות אלו, עומדת פריסה ארצית של 25 סניפים עסקיים ייעודיים בהם צוות מנהלים ובנקאים מקצועיים, אשר מתמחים בטיפול בחברות עסקיות.

הבינלאומי רואה עצמו כשותף להצלחת העסק שלך ומציע את כל מערך הכלים לצורך כך: ייעוץ תומך לעסקים, מגוון אפיקי אשראי מותאמים לצרכי הלקוח ובתנאים נוחים, לרבות מימון הון חוזר, מימון רכישת ציוד וכל רכוש קבוע אחר, מימון השקעות לפיתוח תחרותיות והרחבת העסק, מימון רכישת פעילויות עסקיות, ליווי פרויקטים למגורים, מימון נכסי נדל"ן מניב ו/או לשימוש עצמי, מתן תשובה לבדיקת היתכנות להעמדת מסגרת אשראי תוך זמן קצר*.

מסלולי אשראי:
הלוואות בהתאמה אישית
◦ הלוואות לפעילות שוטפת ולמימון הון עצמי/חוזר  

הבנק מציע מגוון הלוואות במסלולים שונים למימון פעילות שוטפת וההון החוזר של החברה.
ההלוואות מותאמות לצרכי הלקוח , אופי פעילותו והתנהלותו העסקית.
◦הלוואות למימון יבוא*

מגוון רחב של הלוואות ליבואנים המותאמים לאופי ההתקשרות מול ספקי החברה בחו"ל -
א.ד, מימון משלוחי יבוא, ניכיון שיקים, הלוואות לפירעון בתשלומים עם אופציה לתקופת גרייס עד לקבלת תקבול המכירות.
 ( *בתנאי שיוצגו כל המסמכים התומכים הנדרשים לאישור הבקשה).
◦הלוואות למימון יצוא

מגוון של הלוואות מימון ליצואנים: מימון יצוא במט"ח, אשראי ספקים ועוד.
גישור פערי זמן בין האשראי לספקים ובין התקבולים הצפויים מהלקוחות.
◦ הלוואות למימון רכוש קבוע

מגוון מסלולי מימון לזמן בינוני וארוך לצרכי מימון הצטיידות והתחדשות החברה.
המימון ניתן במגוון מסלולים ומותאם בצורה מקצועית לצרכי החברה ויכולת הפירעון שלה.
◦ליווי לבניית נכסים עסקיים לשימוש עצמי.

ליווי מקצועי ואישי בתהליך מימון הקמת המבנה, תוך התאמת פתרונות מימונים המותאמים לגישור ולתקופת הבנייה ובמידת הצורך לפריסת האשראי עם סיום הבניה בהתאם ליכולת הפירעון של החברה.

אישור ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.