ייעוץ השקעות

השירות/המוצר כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק.הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי *ייעוץ השקעות/ייעוץ פנסיוני מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות ולמתן אשראי כלשהו. ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי, האשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.