פתיחת חשבון

מצטרפים לאוצר החייל, הבנק הבינלאומי ונהנים ממגוון מסלולים יחודיים, שלל הטבות אטרקטיביות ושירות מקצועי!

השירות מיועד ללקוחות הבנק וכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק.
אין לראות בפרסום משום התחייבות למתן השירות. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.