חדשות והודעות

פעילות הבורסות בארה"ב ובריטניה ביום ב' 27.05.24

הננו להודיעכם כי לרגל Memorial Day בארה"ב ולרגל Spring Bank holiday בבריטניה, הבורסות בארה"ב ובלונדון תהיינה סגורות ביום ב', 27.05.24  ולא יתקיים מסחר ביום זה,  המסחר בבורסות בקנדה, אסיה ובשאר אירופה יתקיים כרגיל.

שינוי בשעות סיום יום העסקים הבנקאי להפקדת שיקים

לתשומת לבכם, החל מתאריך 05.05.24, יחול שינוי בשעות סיום יום העסקים הבנקאי לעניין הפקדות שיקים בעמדות הבנק בשירות עצמי:

  • ראשון, שלישי וחמישי: 14:30
  • שני ורביעי: 17:30
  • שישי, ערבי חג וחוה"מ: 11:30

הפקדות שתבוצענה מאוחר יותר, תקבלנה ערך של יום העסקים הבנקאי הבא.

 

עדכון בשעות פעילות הסניפים עקב המצב הביטחוני

לקוחות יקרים,

חזרנו לעבוד בשעות הפעילות הרגילות, למעט הסניפים הבאים, שבימים שני ורביעי יקבלו קהל ברציפות עד השעה 15:00 ולא יהיו פתוחים בשעות אחר הצהריים:

• ראש פינה (001,313)

• כפר ורדים (120) 

• מעלות (091)

• נהריה (052,319)

סניף קריית שמונה (360,050) סגור עקב המצב הביטחוני.

אנו זמינים עבורכם גם באתר, באפליקציה ובמוקד הטלפוני.

ממליצים להתעדכן בשעות הפעילות תחת איתור סניף>

שנדע ימים שקטים יותר.

בטוחים באוצר החייל, הבנק הבינלאומי- כללי זהירות לגלישה בטוחה בחשבון

אנו עדים להתגברות הניסיונות להתחזות לצרכי הונאת  לקוחות הבנקים באמצעות שליחת קישורים / מסרונים/ פניה ללקוחות והתחזות לעובדי הבנק /משטרת ישראל /חברות אשראי וכדומה בהם מתבקשים הלקוחות למסור פרטי זיהוי אישיים.

שימו לב -אין למסור לאף גורם פרטי הזדהות כגון: קוד חד פעמי / סיסמאת כניסה / פרטים בנקאיים.

הבנק לא פונה ללקוחותיו בבקשה למסירת פרטים אלו בשום אמצעי – טלפוני / מייל/ SMS וכו.
יש להקפיד על כניסה יזומה לאתר/ אפליקציה  שלא  באמצעות קישורים.

הודעה על ביצוע שינויים בכתב התנאים הכלליים לניהול חשבון

בתחילת שנת 2022 צפויה המערכת הפיננסית העולמית להפסיק את פרסום ריביות הליבור ולחדול מהשימוש בהן (למעט ריבית הליבור לדולר, אשר צפויה להמשיך להתפרסם, ביחס לתקופות מסוימות, עד ליוני 2023).
הפסקת פרסום ריביות הליבור מחייבת את התאגידים הבנקאיים בארץ ובעולם לעבור לשימוש בריביות בסיס אלטרנטיביות לליבור, במוצרים פיננסיים המבוססים על ריבית זו.
על רקע זה, ביום 1.1.2022 יחדל הבנק לעשות שימוש בריביות הליבור, בכלל המטבעות, ובמקומן יחל לעשות שימוש בריביות בסיס חדשות במט"ח, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. הריביות החדשות נבחרו בהתאם להמלצותיהם של גופים בינלאומיים, ובהתאם להנחיות בנק ישראל בנושא.
לאור זאת, תתוקן חוברת פתיחת חשבון כך שהחל מיום 1.1.22 ההגדרה "ריבית הליבור המעוגל" שבסעיף 2 לחוברת, תוחלף בהגדרה "ריבית הבסיס במט"ח", המפרטת את הריביות החדשות שנבחרו במטבעות השונים, את אופן חישובן, ואת המנגנונים לקביעתן. הגדרה זו תחול בהתאמה בכלל מסמכי הבנק הרלוונטיים.

  • לפירוט ההגדרה המלאה של "ריבית הבסיס במט"ח"  לחץ כאן
  • למידע נוסף ודוגמאות בנושא המעבר מריבית הליבור לריבית הבסיס במט"ח לחץ כאן

דו"ח שנתי - ת"ז בנקאית (לקוחות פרטיים ועסקים קטנים)

לתשומת לבך! בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 - "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

בדו"ח השנתי (ת"ז בנקאית) תקבלו תמונת מצב של חשבונכם נכון ל-31.12 של השנה שחלפה. מוצגים בו נתונים אודות הנכסים וההתחייבויות שלכם, נתונים על פעילותכם השוטפת בחשבון ועל עלויות ניהול החשבון.

לידיעתך, באתר האונליין, מוצגות בכל עת, תעודות הזהות הבנקאיות, של לפחות שלוש השנים האחרונות.

אם חשבונך מצורף לשירות "אוצר באינטרנט",  ניתן לצפות בדוחות באתר אוצר החייל באונליין תחת לשונית "ניהול חשבון"> "תעודת זהות בנקאית"  או תחת "ניהול חשבון">"סיכומים ודוחות">דוחות שנתיים ודוחות כספיים או בתפריט עליון "תעודת זהות בנקאית"

אם חשבונך אינו מצורף לשירות "אוצר באינטרנט", ישלח אליך הדוח המקוצר לכתובת הרשומה בחשבונך ככתובת לקבלת הודעות מהבנק.

לסרטון ההדרכה

להבהרות באשר לדו"ח

מיזם בנק ישראל לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים

במסגרת מיזם חדש בהובלת בנק ישראל הופעל ע"י משרד האוצר אתר ייעודי  אשר יאפשר לציבור הרחב לבדוק האם קיימים פקדונות ללא תנועה על שמם או חשבונות על שם לקוחות שנפטרו ולקבל רשימה ופרטי התקשרות של הבנקים בהם אותרו פקדונות/חשבונות כאמור.

מהם "פקדונות ללא תנועה" על פי הגדרות המיזם?
"פיקדון שהתאגיד הבנקאי לא הצליח ליצור קשר עם בעליו סמוך למועד פירעונו במשך חודשיים; לעניין חשבון עובר ושב יראו כמועד הפירעון את היום בו הפך הפיקדון לפיקדון ללא תנועה כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת הבנקאות, 1941 דהיינו, מתום עשרה חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו; לעניין פיקדון מתחדש, מועד הפירעון יחשב כמועד החידוש, ובלבד שחלפו עשרה חודשים ממועד הפקדת הפיקדון".

לתשומת לב- מאחר וההגדרה הנ"ל מתייחסת לפקדונות ללא תנועה גם בחשבונות פעילים, ייתכן ובתוצאות החיפוש באתר יתקבל מידע בגין פקדונות שהלקוח מודע לקיומם.

מהם "חשבונות של נפטרים"?
כלל החשבונות על שם הנפטר, הן חשבונות פעילים והן חשבונות שאינם פעילים.

אלו לקוחות מטופלים במיזם?
המיזם מכיל מידע אך ורק על פקדונות/ חשבונות של לקוחות יחידים תושבי ישראל המתנהלים כיום בבנק (לא כולל חשבונות שנסגרו). 
איתור פקדונות ללא תנועה באתר מבוצע על סמך מספר תעודת זהות + תאריך הנפקה ושאלות נוספות ולגבי חשבונות נפטרים – מספר תעודת זהות הפונה ותאריך הנפקתה וכן מספר תעודת זהות הנפטר ותאריך פטירה ושאלות נוספות. 

למי לפנות בבנק לצורך קבלת מידע ראשוני?
מידע ראשוני על פקדונות ללא תנועה בבנק והנחיות לגבי משיכת הכספים יינתנו ע"י המוקד הטלפוני שמספרו 03-5130617.
מידע ראשוני על חשבונות נפטרים יינתן בכל אחד מסניפי הבנק. 

אופן זיהוי הפונה לקבלת מידע ו/או למשיכת כספים מפקדונות ללא תנועה
קבלת מידע ומתן הוראות למשיכת הכספים מפקדונות ללא תנועה יהיו כפופים לנהלי הבנק בנושא הזדהות לקוחות וביצוע פעולות בהוראות טלפוניות.

התנאים לקבלת מידע וביצוע הוראות בחשבונות נפטרים 

  • קבלת מידע על חשבון עיזבון תתאפשר אך ורק בסניפי הבנק לאחר זיהוי היורש על פי תעודת זהות/דרכון ובכפוף לקבלת תעודת פטירה וצו קיום    צוואה או צו ירושה של בית
  • משפט מוסמך בארץ. 
  • תשלומים ליורשי המנוח או למי מהם ייעשו, רק לאחר שהוצגו בפני הסניף בו התנהל חשבון המנוח, תעודת פטירה וכן צו ירושה או צו קיום צוואה
  • ובהתאם להוראות משותפות בכתב שניתנו מטעם כל היורשים המופיעים בצו לאחר שזוהו בהתאם לתהליכי הזיהוי של הבנק.
  • במקרים בהם התמנה מנהל עיזבון, משיכת כספים תיעשה רק בהתאם להוראות מנהל העיזבון ובהתאם לתנאי צו המינוי.

האם ניתן להסיר את המידע על הלקוח מהאתר הייעודי לאיתור הכספים?
לקוח יוכל לפנות למוקד הטלפוני/לסניף ולבקש להפסיק להעביר את המידע עליו לאתר זה. ההסרה מהאתר תבוצע לכל היותר תוך חודש וחצי מקבלת הבקשה. 

לשאלות ופרטים נוספים על המיזם ניתן לפנות למוקד הטלפוני במס' 03-5130617. או במייל palat-Yorshim@fibi.co.il