ניהול תיקי השקעות

  פיקדון לשנה בריבית של 5% + תיק השקעות מנוהל   

הבנק הבינלאומי מציע ללקוחותיו פקדון שיקלי לשנה בריבית קבועה בשיעור של 5% לשנה ללקוחות שיפתחו תיק השקעות מנוהל על ידי חברת ניהול התיקים של הבנק - הבינלאומי יוניק.

ללא עמלות קניה מכירה, ללא דמי ניהול פיקדון ני"ע, כאשר התיק יותאם עבורכם ע"י צוות מנהלי השקעות מקצועיים.

מיועד לבעלי תיק בהיקף מינימלי של 500 אלף ש"ח(1) כאשר עד שליש מהתיק יופקד בפיקדון המדובר והיתר ינוהל ע"י יוניק לפי מדיניות ההשקעות האישית המותאמת לצרכי הלקוח. 

 Unique עוברים לניהול תיק השקעות אובייקטיבי 

הבינלאומי UNIQUE מקבוצת הבינלאומי הינה בוטיק השקעות עם גב של בנק. הבינלאומי UNIQUE מהחברות המובילות בישראל בתחום ניהול תיקי ההשקעות.

החברה נוסדה לפני כ30 שנה ומאופיינת בניהול זהיר ואחראי של נכסי הלקוחות בשוק ההון הישראלי. 

התמחותה של יוניק הינה אך ורק בניהול תיק השקעות.  עובדה זו, מאפשרת למנהלי ההשקעות ביוניק לנהל את תיקי ההשקעות עבור לקוחותיה באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.                                                                              

ניהול אובייקטיבי - אנו מאמינים שניהול השקעות איכותי, מקצועי והוגן, צריך להיות חף מניגודי אינטרסים.

לבינלאומי UNIQUE אין פעילויות של קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה וכיו"ב. כמו כן, איננו מחזיקים בבעלותנו חברת חיתום ונוסטרו.למעשה, אנו בבינלאומי UNIQUE עובדים בשבילך ועבורך בלבד.

סביבת עבודתנו המקצועית כוללת את מיטב מקורות המידע הבינלאומיים, דוחות מחקר והערכה, ניתוחים כלכליים, הן ממחלקת המחקר שלנו והן ממקורות חיצוניים נרחבים. סביבת עבודה זו מאפשרת לנו לראות את התמונה השלמה, רגע אחד לפני כולם. מטרתנו היא לבנות עבורך תיק השקעות שיתאים לצרכיך האישיים ולמקסם את תשואותיך.

היתרונות הייחודיים של הבינלאומי UNIQUE 

  • ניהול תיק השקעות באמצעות השקעה ישירה בני"ע בארץ ובחו"ל, ללא שימוש בקרנות נאמנות קשורות. 
  • קשר ישיר למנהל תיק ההשקעות האישי שלך.
  • כיסוי מחקרי מקיף של השוק הישראלי ושל שווקי חו"ל
  • פיזור גלובלי בתיק ההשקעות
  • עמלות מוזלות – אפשרות ליהנות מהסדר עמלות נמוכות.
  • ניהול תיק ההשקעות תוך התחשבות בהיבטי המס.

  • הקפדה על מודעות גבוהה למדדי יחס (BENCHMARKS).
  • שליחת נתונים המשקפים את מצב התיק, התשואות ופירוט האחזקות, מדי רבעון או לפי דרישה. 
  • ביטחון מלא ואיתנות של קבוצת הבינלאומי.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר החברה הבינלאומי יוניק או בטלפון 8047*

 

הכנס הדיגיטלי השנתי של הבינלאומי - Unique

לתיקים בסכום של 250,000 ₪ ומעלה. הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מ היא חברה בבעלות מלאה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, והבנק נהנה בעקיפין מהכנסותיה מניהול תיקים. התקשרות עם יוניק - בהתאם לשק"ד הבלעדי של הלקוח, בכפוף לחתימה על הסכם ניהול תיקים עם יוניק. קיימות חברות ניהול תיקים נוספות. יוניק רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. "עלות כוללת": עמלות קניה ומכירה ודנ"פ. כל עמלה והוצאה אחרת. בכפוף לתעריפון הבנק.

(1) מבצע פיקדון לשנה בריבית של 5% + תיק השקעות מנוהל:  שירות ניהול תיקים וההטבה בריבית על הפיקדון כפופים להעברת נכסים בשווי של ₪ 500,000 ומעלה, מחשבון מחוץ לבנק הבינלאומי לחשבון המנוהל בבנק הבינלאומי שירות ניהול התיקים מותנה בחתימה על הסכם לניהול תיק השקעות עם הבינלאומי יוניק. הטבת הריבית בפיקדון ניתנת ללקוחות הפותחים חשבון ניהול תיקים חדש בבנק הבינלאומי. הטבת הריבית המופיעה בפרסום היא על מרכיב הפיקדון הכספי בלבד ולא על התיק המנוהל. ההטבה המוצעת בפרסום הינה לתקופה מוגבלת, והבנק רשאי לשנותה/לבטלה בכל עת. מרכיב הפיקדון לא יעלה על 1/3 משווי הנכסים שיועברו לחשבון המנוהל בבנק ולא יגבו בגינו דמי ניהול על ידי הבינלאומי יוניק. הפיקדון הינו פיקדון שקלי לתקופה של שנה ללא נקודת יציאה. אין בפרסום משום הסכמה או התחייבות למתן שירותי ניהול תיקים או לקבלת פיקדון ואלו כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבינלאומי יוניק ובמסמכי הבנק הבינלאומי.