תהליך הייעוץ

תהליך הייעוץ

תהליך ייעוץ ההשקעות בנוי ממספר שלבים וזאת על מנת שנוכל להתאים את המלצתנו לצרכיך האישיים ולמצב השוק

תהליך הייעוץ

מיטב יועצי ההשקעות בבנק המוביל בתחום שוק ההון עומדים לרשותכם למתן שירותי יעוץ
 תהליך הייעוץ מבוצע על פי מתודולוגיה סדורה אשר כוללת אבני דרך בייעוץ השקעות במטרה לספק לכל לקוח מענה לצרכיו ולרצונותיו האישיים. 
1.אפיון ובירור צורכי לקוח - השלב הראשון הינו אפיון הלקוח במהלכו נבחנים מטרות ההשקעה, צורכי הלקוח ותאבון הסיכון שלו ומאפייניו כאשר בסיומו נקבעת רמת הסיכון המתאימה ללקוח. במקביל נערכת שיחת תאום ציפיות לגבי פוטנציאל התשואה הנגזר מאפיון הלקוח. 
2.תיק השקעות מפוזר - השלב השני הינו בניית תיק השקעות מפוזר אשר מורכב ממכלול מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק והנמצאים על המדף ומתאימים לאופיו של הלקוח כפי שנגזר משלב האפיון. באמצעות התאמה ראויה ובניית תיק השקעות מפוזר המתאים להמלצות יחידת המחקר של הבנק אשר מספקת שירותי תוכן לכל הבנקים בקבוצה, ניתן לספק ללקוח תיק שמתאים לו בצורה אופטימלית. יחידת המחקר של הבנק מעניקה תמיכה מקצועית שוטפת, הן ברמת הרכב השקעות מומלץ, והן ברמת התאמתו של מוצר השקעה ספציפי ורמת הסיכון הנגזרת ממנו לתיקו של הלקוח, כפי שמשתקף מהאפיון.
3.תחזוקה שוטפת ופרואקטיבית - השלב השלישי עוסק בתחזוקה שוטפת של התיק באמצעות יצירת קשר שוטף עם הלקוח, עדכונו עם קרות אירועים משמעותיים הקשורים לתיקו ומתן המלצות והצעות לפעולות נדרשות בשל שינויים שחלו בשוק או בצרכיו ומאפייניו של הלקוח. 


מעוניין לקבוע פגישת ייעוץ? לנוחיותך מספר דרכים לקביעתה:

במידה ויש לך חשבון באוצר החייל הבנק הבינלאומי, תוכל לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך ולתאם פגישת ייעוץ עם הבנקאי האישי שלך. 
Second Opinion מאפשר לך לקבל חוות דעת נוספת על תיק ההשקעות שלך ללא עלות, גם אם אין לך חשבון באוצר החייל הבנק הבינלאומי. לשם כך יש לפנות למוקד אוצר ישיר
בטלפון 3390* או להשאיר פרטיך באתר ובנקאי יחזור אליך לתיאום פגישה בסניף בהתאם לבחירתך.

 

יחידת הייעוץ והמחקר

תמיכה מקצועית ליועצי ההשקעות וביצוע ניתוחים וסקירות מיקרו/מקרו
 יחידת הייעוץ והמחקר של הבינלאומי מספקת את התמיכה המקצועית הנדרשת ליועצי ההשקעות בסניפי הבנק לצורך מתן ייעוץ להשקעות בשוק ההון וזאת בהתאם לחוק הייעוץ היחידה לייעוץ ומחקר כוללת אנליסטים מקצועיים ומנוסים עם הבנה נרחבת בניתוחים פיננסיים.
  

שירותי מחקר

  • היחידה מפיקה, לשימושם של יועצי ההשקעות בבנק, ניתוחים וסקירות ברמת המיקרו וברמת המקרו, על השוק המקומי והשווקים הבינלאומיים ועל מגוון רחב של מכשירי השקעה:
  • סקירות וניתוחים של חברות בשוק ההון הישראלי. מדי רבעון מפרסמת היחידה סקירה כוללת על כל חברה עם הערכת שווי והמלצה
  • סקירות מקרו קבועות על אפיקי ההשקעה השונים בארץ – ברמה יומית וברמה שבועית
  • ניתוחי הנפקות לציבור של מניות, אג"ח ואופציות
  • ניתוחי מכרזי מק"מ ואג"ח ממשלתי
  • ניתוחים טכניים על השוק
  • בניית הרכבי תיקים מומלצים בארץ ובחו"ל לפי רמות סיכון
  • ועוד

לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. ​הפרטים שתמסור ישמשו לצורך התאמת השירותים שהבנק יוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.

ביחס למוצרים מובנים, חוזים עתידיים ואופציות המוצאים על ידי הבנק, שירותי הבנק הינם במסגרת שיווק השקעות, שכן לבנק זיקה ואינטרס כלכלי בנכסים אלו בשל היותו הגורם שהוציא את הנכס והנהנה ממנו. הבנק יהיה רשאי, במסגרת מתן שירותי ייעוץ השקעות, לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים אלו, ולהעדיף נכסים אלו על פני השקעה אחרת הדומה מבחינת התאמתה ללקוח.


התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. יעוץ השקעות ושירות second opinion מותנים בתיק השקעות של 150,000 ₪ לפחות. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט, ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי. האשראי, ככל שיידרש, יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. 

אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.