חשבון רופאים

חשבון רופאים

אתם משקיעים בבריאות שלנו, אנחנו משקיעים בכם!

כבנק שמלווה את המשק הישראלי שנים ארוכות ומכיר היטב את הסקטורים השונים בו, ובפרט את סקטור הרופאים והרופאות, אנו יודעים לזהות ולהתאים עבורכם מעטפת שירות מקצועית שמתאימה למהלך החיים והקריירה שלכם. אנחנו מכירים את האתגרים העומדים בפניכם בשלבים השונים של הקריירה ומספקים מעטפת בנקאית שתמיד תיתן לכם גב.
 

חשבון רופאים בבינלאומי כולל גם שורת הטבות ייחודיות, הטבות שבהחלט מגיעות למי שעושה לילות כימים למען כולנו.
 

הטבות בפתיחת חשבון רופאים

חלופה 1:

 • פטור ל-3 שנים מתשלום עמלות פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר  בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת השלמה למינימום). (1)
 • מסגרת משיכת יתר ללא ריבית בגובה המשכורת עד לסכום של 25,000 ₪ לתקופה של שנה ממועד ההצטרפות למבצע. (2)

חלופה 2:

 • הלוואה "ללא ריבית"* והצמדה לתקופה של עד 36 חודשים בסכום של עד 30,000 ₪, אשר תיפרע בהחזרים חודשיים שווים ורצופים. (3)

הטבות לכלל הלקוחות בחשבון הרופאים, קיימים וחדשים

 • מסגרת משיכת יתר עד פי 3 מהמשכורת או עד 45,000 ₪ (הנמוך מביניהם) בריבית החל מ- P+1.5% לשנה. (4)
 • 5 פנקסי שיקים חינם  מידי שנה למשך 3 שנים מיום ההצטרפות למבצע. (5)
 • פעילות מט"ח בתנאים מיוחדשים -ההטבה תינתן למשך 3 שנים מיום ההצטרפות למבצע.
 • פטור מעמלת חליפין מט"י-מט"ח.
 • פטור מהעברות מט"ח לחו"ל ומחו"ל.
 • הטבת שער ברכישת/המרת מט"ח – 5 פרומיל.

 

הלוואות בתנאים מועדפים - ההטבה תינתן למשך 3 שנים מיום ההצטרפות למבצע.

 • הלוואה להקמת קליניקה פרטית - הלוואה מיוחדת לרופאים עצמאיים בריבית ייחודית להקמה/שיפוץ של קליניקה.
 • סכום ההלוואה: עד 400,000 ש"ח.
 • תקופת ההחזר: עד 60 חודשים, בתשלומי קרן וריבית שוטפים.

 

 • הלוואה לכל מטרה - מגוון הלוואות ייחודיות 
 • סכום ההלוואה: עד 150,000 ₪ או עד 5 משכורות (הנמוך מביניהם).
 • תקופת ההחזר: עד 120 חודשים.

 

 • הלוואות לרכישת רכב פרטי חדש (6) - הלוואה עד 100% משווי הרכב או עד 150,000 ש"ח (הנמוך מביניהם) בריבית ייחודית לתקופה של עד 60 חודשים.

 

 • הלוואות נוספות -  יש לכם צורך בהלוואה אחרת? רוכשים ציוד למרפאה או טסים להשתלמות בחו"ל? מוזמנים לפנות בכל עת אל הסניף לקבלת מידע על הלוואות נוספות העומדות לרשותכם ומתאימות לצרכיכם.


משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם
 כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הלוואות לכל מטרה

הלוואת אונליין - עד 84 חודשים ללא ערבים

ייעוץ פנסיוני בחינם

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

 

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
אוצר החייל הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודי לניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת באוצר החייל הבנק הבינלאומי
אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

לתשומת לבך, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים, והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.

*הלוואה זו נושאת ריבית בשיעור של פריים + 4.9% ללקוח שיעמוד בתבחיני הזכאות למועדון יבוצע מידי חודש בחודשו חיוב וזיכוי ריבית.

(1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. 

(2) רופאים ורופאות בהתמחות, יהנו מהטבה זו לתקופה של שנתיים.

(3) פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

(4) ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע.

(5) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות אתר אוצר החייל on line (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה. 

(6) הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף ישעבוד לטובת הבנק.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.bankotsar.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.

מבצע רופאים: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך 5,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות (לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות) בגובה של 75,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 2,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות אוצר החייל הבנק הבינלאומי (לא כולל משיכות במזומן). הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.

"משכורת": סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים (13101-08-4), נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון.
   (60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה – מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-2) וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות ומשפחות שכולות  (79322) (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול
 דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פריים (P):  "ריבית בסיסית"  הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק  www.bankotsar.co.il .

בנקאות דיגיטלית: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי הדיגיטל מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר אוצר החייל on-line / באפליקציה הסלולרית. ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים ישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.