אחים ואחיות

אחים ואחיות

אתם משקיעים בנו - אנחנו משקיעים בכם בחזרה

חשבון אחים ואחיות מיועד ללקוחות פרטיים העוסקים באחד המקצועות החשובים שיש: אחים ואחיות

כסקטור מקצועי הנותן שירות חשוב ועושה למען בריאותנו לילות כימים, אנו באוצר החייל הבנק הבינלאומי שמחים להעניק לכם תנאים ייחודיים לניהול חשבונכם, המותאמים במיוחד עבורכם. אנו יודעים לזהות ולהתאים עבור עובדי הסקטור הרפואי מעטפת שירות מקצועית שמתאימה למהלך החיים והקריירה שלכם. ההטבות השונות והייחודיות בחשבון בהחלט מגיעות לכם, אחים ואחיות, על כל מה שאתם עושים בשבילנו מדי יום.

הטבות בפתיחת חשבון אחים ואחיות: 

  • פטור ל- 3 שנים מתשלום עמלות פעולה ע"י פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת השלמה למינימום).(1)
  • מסגרת משיכת יתר ללא ריבית עד לסכום של 10,000 ₪ לתקופה של שנה. 

 

ממשיכים להשקיע: הטבות לכלל הלקוחות בחשבון אחים ואחיות

  • מסגרת אשראי עד פי 3 מהמשכורת - מסגרת משיכת יתר של עד פי 3 מהמשכורת או עד 45,000 ש"ח (הנמוך מביניהם) בריבית החל מ- P+1.5% לשנה.(2)
  • פנקסי שיקים חינם  – 5 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך 3 שנים מיום ההצטרפות למבצע.
  • הטבות במט"ח: ההטבה תינתן למשך 3 שנים מיום ההצטרפות למבצע:
  • פטור מעמלת חליפין מט"י - מט"ח.
  • פטור מהעברות מט"ח לחו"ל ומחו"ל.
  • הטבת שער ברכישת/המרת מט"ח – 5 פרומיל

 

משקיעים בכם עם הלוואות בתנאים ייחודים

  • מגוון הלוואות ייחודיות בסכום של עד 150,000 ש"ח לתקופה של עד 120 חודשים.
  • הלוואות לרכישת רכב פרטי חדש(4) הלוואה עד 100% משווי הרכב או עד 150,000 ש"ח (הנמוך מביניהם) בריבית ייחודית לתקופה של עד 60 חודשים.


משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם
 כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הלוואות לכל מטרה

הלוואת אונליין -עד 84 חודשים ללא ערבים

ייעוץ פנסיוני בחינם

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם

אוצר החייל הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודילניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת באוצר החייל הבנק הבינלאומי
אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

פתיחת חשבון מהנייד מבלי להגיע לסניף!

(1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. 
(2) ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע. 
(3) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות אתר אוצר החייל on line (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה. 

(4) הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף ישעבוד לטובת הבנק.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.bankotsar.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.

מבצע אחים ואחיות: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך 5,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות (לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות) בגובה של 75,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 2,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות אוצר החייל הבנק הבינלאומי (לא כולל משיכות במזומן). הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.

"משכורת": סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים (13101-08-4), נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון.
  (60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה – מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-2) וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות ומשפחות שכולות  (79322) (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול
 דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פריים (P):  "ריבית בסיסית"  הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק  www.bankotsar.co.il .

בנקאות דיגיטלית: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי הדיגיטל מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר אוצר החייל on-line / באפליקציה הסלולרית. ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים ישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.

פתיחת חשבון מהנייד: השירות ניתן במכשירים תומכים בלבד ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו. ככלל, השירות מיועד ללקוחות יחידים (לא עסקיים), בגירים, שהינם תושבי ישראל בלבד.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.