• הצטרפות לשירות אוצר באינטרנט היא לא רק צעד הגיוני ומתבקש - אלא גם משתלם ביותר.
  רשימת ההטבות שלפניכם מפרטת את מגוון היתרונות שפעילות בנקאית באינטרנט מעניקה לכם. 
  שירות אוצר באינטרנט ניתן לכם חינם. איך שלא מסתכלים על זה - הרווח כולו שלכם!

   

  עלות ביצוע בסניף עלות ביצוע באינטרנט פעולה נושא
  עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 ש"ח עמלת פעולה ערוץ ישיר - 1.8 ש"ח  העברות שקלים לחשבון בתוך הבנק או מחוצה לו ניהול חשבונך
  9  ש"ח לפנקס 5.85 ש"ח לפנקס הזמנת פנקסי שיקים אישיים
  6  ש"ח לפנקס 3.9  ש"ח לפנקס הזמנת פנקסי שיקים עם העתק
  23 ש"ח לכל זיכוי 1.8  ש"ח לכל זיכוי העברות ברשימה (לרבות משכורת)
   עמלת פעולה ע"י פקיד- 6.3 ש"ח פטור מתשלום עמלה ביצוע תשלומי שוברים לבזק ולחברת חשמל
  עמלת פעולה ע"י פקיד- 6.3 ש"ח 5.5 ש"ח העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (RTGS) – העברת זה"ב – עד 1 מש"ח
  38 ש"ח 10 ש"ח העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (RTGS) – העברת זה"ב – מעל 1 מש"ח
  0.175%
  מינ' - 6.25$
  מקס' - 2,750$
  0.0875%
  מינ' - 5.0$
  מקס' - 2,475$
  (לקוח הנהנה מהטבות בשער החליפין בפעילותו מול הסניף/חדר עסקאות מט"ח, ייהנה מאותן ההטבות)
  עמלת חליפין (מט"י/ מט"ח) – מעל 100$  מט"ח
  3$ 1.5$ עמלת חליפין (מט"י/מט"ח) - עד 100$

  0.175%

  מינ' - 25$
  מקס' - 175$

  0.1313%
   
  מינ' - 18.75$
  מקס' - 165$
  העברת מטבע חוץ לחו"ל  (מעל 200$) - חד פעמית
  10$ 7.5$ העברת מט"ח בארץ – לחשבון אותו לקוח
  0.175%
  מינ' - 25$
  מקס' - 175$
  0.1313%
  מינ' - 18.75$
  מקס' - 165$
  העברת מט"ח בארץ – העברה אחרת
  12$ 9$ העברות מט"ח (בארץ ולחו"ל) - מתחת ל- 200$
  10$ 7.5$ העברת מט"ח לחשבון לקוח אחר - בתוך הבנק
  אין הטבה הטבה של 0.1% בריבית לשנה הפקדה לחיסכון לילדים (ס.ח. 382) פיקדונות
  אין הטבה הטבה של 0.1% בריבית לשנה הפקדה לחיסכון לדירה (ס.ח. 396)
  אין הטבה הטבה של 0.1% בריבית לשנה הפקדה לחיסכון לעתיד (ס.ח. 222)
  תשלום עמלת פירעון מוקדם בסכום של 60 ש"ח 

  ללא עמלה

  *בגין הלוואה שנלקחה ונפרעת באמצעים הישירים בלבד (אתר ו/או אפליקציה

  פירעון הלוואה ישירה הלוואות
  60 ש"ח פטור פירעון מוקדם של הלוואה
  ​עד 100,000 ₪ פטור
  מעל 100,000 ₪ 1.7%
  מינ' 500 ₪
  מק' 10,000 ש"ח
  פטור טיפול באשראי ובטחונות – הלוואה שאינה לדיור

  0.64%
  מינ' – 40 ₪
  מקס'- 7,000 ש"ח
  0.3%
  מינ' -39 ש"ח
  מקס' – 6,900 ש"ח
  קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – מניות ואג"ח ני"ע
  0.11%
  מינ' – 16 ₪
  מקס' – 7,000 ש"ח
  0.1%
  מינ'- 15 ₪
  מקס' – 6,900 ש"ח
   קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – מלווה קצר מועד
  0.85%
  מינ' – 40$
  מקס'- 7,000$
  0.25%
  מינ' – 39$
  מקס' -6,900$
  קניה/מכירה של ני"ע בחו"ל – מניות, אג"ח וקרנות בחו"ל
  0.9%
  מינ'- 10$
  מקס' -400$
  0.25%
  מינ' – 9.75$ לאופציה
  מקס' -390$ לאופציה
  קניה/מכירה של ני"ע בחו"ל - אופציות
  עמלה בשיעור 5% מהפרמיה
  (מינ' - 12 ש"ח / מקס' - 100 ש"ח לאופציה)
  עמלה בשיעור 2.5% מהפרמיה
  (מינ' - 10 ש"ח / מקס' – 95 ש"ח לאופציה)
  קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף
  25 ש"ח פטור הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח - מניות
  12 ש"ח פטור הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – אופציות מעוף
  0.5% משווי ההקצאה, מינימום 40.0 ש"ח 0.1% משווי ההקצאה, מינימום 15.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – אגרות חוב ממשלתיות  
  0.11% משווי ההקצאה, מינימום 25.0 ש"ח 0.1% משווי ההקצאה, מינימום 20.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – מק"מ/אג"ח ממשלתי קצרה  
  0.7% משווי ההקצאה, מינימום 40.0 ש"ח 0.3% משווי ההקצאה, מינימום 39.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – יתר ניירות ערך  
  0.5%
  מינ' - 40$
  0.375%
  מינ' - 30$
  יבוא טובין - חשבון פתוח מעל 1,000$ סחר חוץ
  28.0$ 21.0$ יבוא טובין - חשבון פתוח עד 1,000$
  1.5%
  מינ' - 160.0$
  1.35%
  מינ' - 144.0$
  יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת פתיחה - עד 3 חודשים
  1/3% לכל חודש נוסף או חלק ממנו 0.3% לכל חודש נוסף
   או חלק ממנו
  יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת פתיחה - מעל 3 חודשים
  55.0$ 49.5$ יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת תיקון
  עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 לשאילתה ללא עמלה שאילתות מידע במגוון נושאים שירותים ומידע כללי
  15 ש"ח לדו"ח
  קבלת דו"ח תקופתי בדואר - ללא עלות
  ללא עמלה הנפקת דוחות סטנדרטיים כגון: פירוט תיק ני"ע, אישורי יתרות וכד'
  6.3 ש"ח פטור הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

   

  לחצו כאן לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים