סרטון הדרכה

בכפוף לתנאי הבנק. אי-עמידה בפירעון האשראי וההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.