שירותים נוספים

 

* מידע על אשראים, פקדונות וחסכונות בחשבון לקוח.

** הדפסה ,חתימה דיגיטלית,עדכון ערבות לא בתוקף.

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.