ני"ע וייעוץ השקעות

פעולות בנושא ני"ע וייעוץ השקעות

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף ATM / עמדת מידע אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V V V V V רכישת ני"ע
V V V העברת תיק ני"ע
V V V V V מכירת ני"ע
V V V V V כתיבה במעו"ף
V V V V הזמנה בהנפקה
V V V V V עדכון הוראות
V V V V V סימולציה לחישוב מס - נייר בודד
V V V V הצטרפות לשירות יעוץ השקעות/עדכון
V V V V V V תיק ני"ע
V V V V V V פירוט תנועות ני"ע
V V V V V סימולציה לחישוב מס

אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.