שיקים

הזמנת פנקסי שיקים

שירות הזמנת שיקים באינטרנט מאפשר לך להזמין פנקסי שיקים, מבלי לגשת לסניף ובהטבה של 35% בעמלה.
ניתן לבחור לשלוח את פנקסי השיקים לסניף הקרוב אליך בכל אחד מסניפי קבוצת הבינלאומי . הפנקסים ישלחו ישירות לסניף שבחרת. 
פיבי הבנקאית הוירטואלית תעדכן אותך באתר ובאפליקציה על הגעת הפנקסים לסניף שבחרת.
אם פרטיך האישיים המופיעים על המסך אינם מעודכנים, יש לפנות לבנקאי בסניפך לעדכון הפרטים ורק לאחר מכן לבצע את ההזמנה באינטרנט.

חוק סליקה אלקטרונית

מהו חוק הסליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, ואיך הוא מסייע לי?
החוק מאפשר מעבר מסליקה פיזית של שיקים לסליקה אלקטרונית, באמצעות עצירת השיקים בבנק המציג (הבנק הגובה) והעברה של צילומי השיקים לבנק הנמשך, כחלופה לשינוע פיזי של השיק מהבנק המציג לבנק של כותב השיק.  לאור עצירת השיק בבנק המציג נקרא התהליך גם "עיצור שיקים".
בזכות החוק לקוחות יכולים להפקיד שיקים באמצעות האפליקציה בסלולר, ללא צורך בהגעה לסניף.

מדוע נוצר התהליך של עיצור שיקים/הדמיית שיקים?
השימוש בשיקים תופס נפח משמעותי מאמצעי התשלום בארץ. התהליך החדש משדרג את תהליכי הסליקה תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות, ובכך תהליך סליקת השיקים הופך יעיל יותר הן לבנקים והן ללקוחות.

האם התהליך החדש כולל את כלל השיקים ואת כלל הבנקים?
התהליך החדש כולל את כל השיקים הנקובים בשקלים חדשים, ומשוכים על כל הבנקים בארץ .

כיצד התהליך של עיצור שיקים משפיע עליי?
כאשר תקבל שיק תוכל להמשיך להפקידו בסניף או בעמדות להפקדת שיקים, אך גם תוכל להפקיד  שיקים באמצעות האפליקציה של הבנק,  (למעט שיקים המשוכים על בנקים ברשות הפלשתינאית). במקרה שתפקיד שיק והשיק יחזור – גם אם ההפקדה בוצעה בבנק, לא תקבל את השיק בחזרה.

במקום זאת יעמדו בפניך החלופות הבאות:

 • לבקש מהבנק להפקיד את השיק בשנית, אם לא קיימת מניעה לכך.
 • לפנות לאדם שנתן לך את השיק לקבלת תשלום חלופי.
 • לבקש מהבנק מסמך הנקרא "פלט שיק ממוחשב" או להפיק פלט כאמור באמצעות אתר האינטרנט  של הבנק. לאחר קבלת הפלט לא תוכל להפקיד את השיק בשנית או להעבירו לצד שלישי. 

מהו פלט שיק ממוחשב?

 • פלט שיק ממוחשב מהווה חלופה לשיק שסורב ולא ניתן להציגו בשנית, או שהלקוח אינו מעוניין להציגו בשנית.
 • הפלט כולל את תמונת השיק ואת סיבות ההחזרה, וניתן להפיקו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובכל אחד מסניפי הבנק.
 • הפלט ייחשב לשיק, למעט לעניין האפשרות להצגתו בשנית, ויהווה ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנו בכל הליך משפטי. 

  

מה התועלות עבורי בתהליך החדש? 
בתהליך החדש תוכל להפקיד באמצעות האפליקציה הבנקאית שיקים המשוכים על כל אחד מהבנקים בישראל. בנוסף בכל מקרה ששיק כלשהו שהפקדת בבנק חזר – אם הנך מנוי לשירות טלפוני תוכל לתת הוראה טלפונית להפקידו מחדש, ואם אינך מעוניין בהפקדתו מחדש תוכל להפיק "פלט של שיק ממוחשב" באינטרנט.
  

האם אני נדרש לעשות משהו שונה?
אם אינך רוצה, אינך חייב לשנות את אופן ההתנהלות שלך בשיקים. אולם, התהליך החדש מאפשר לך אפשרות בחירה בין הגעה לסניף הבנק לצורך הפקדת שיקים, לבין הפקדה באמצעות האפליקציה.
אם תבחר שלא להפקיד השיקים אצל הפקיד, תוזיל את עלות ההפקדה, שכן הפקדה אלקטרונית נחשבת פעולה בערוץ ישיר.

האם ניתן להפקיד כל שיק באמצעות האפליקציה של הבנק?
באמצעות האפליקציה של הבנק ניתן להפקיד אך ורק שיקים העונים לכל התבחינים הבאים:

 • השיק משורטט (נושא "קרוס" )
 • השיק אינו ניתן להעברה (השיק נושא את המילים "למוטב בלבד", "לא סחיר" "אינו ניתן להעברה" וכיו"ב')
 • סכום השיק אינו עולה על 20,000 ₪
 • השיק משוך על בנק בארץ  (לא כולל בנקים ברשות הפלשתינאית).

כיצד החוק משפיע על שיקים דחויים?
החוק אינו משפיע על שיקים דחויים, היות והשינוי בא לידי ביטוי רק במועד בו השיק מוצג בין הבנקים. 
לכן שיקים דחויים יש להמשיך ולהפקיד בבנק כמקובל עד כה.
  
האם חוק הסליקה אלקטרונית של שיקים התשע"ו- 2016 מהווה פתרון דיגיטלי שהינו חלופה לשיקים?
לא. השיק הפיזי עדיין ימשיך להתקיים, וניתן להמשיך לכתוב שיקים ולמסרם למוטבים. החוק משנה את תהליך הסליקה בין הבנקים, מייתר את הצורך בשינוע השיקים בין הבנקים, ומשכך מאפשר גם ללקוחות להפקיד את השיק ע"י צילומו באפליקציה, ללא צורך למסרו פיזית לבנק.
כמו כן החוק משנה את תהליך הטיפול בשיק שסורב .
  
עד כה אם הופקד שיק וחזר והתברר שהיו טעות בפרטים על השיק או שהיו חסרים פרטים (כגון: העדר חתימה בצד התיקון, סכום בספרות לא מתאים למילים וכיוב') ניתן היה לתקן השיק ולהפקידו מחדש. האם ניתן יהיה לעשות זאת גם עכשיו?
לא ניתן לעשות תיקונים על פני שיק שהופקד וחזר בשל פגם טכני בשיק. לפיכך באחריותך לבדוק תקינות השיק טרם הפקדתו. אם יופקד שיק והוא יוחזר לאחר שהתגלו בו פגמים טכניים – לא ניתן יהיה להציגו בשנית.

הגדרת שיק משכורת בחשבון

הפקדת שיק משכורת דרך האפליקציה או עמדות הלקוח
זיהוי אוטומטי של שיקים שברצונך שיזוהו בחשבונך כ "משכורת"  החל מהיום, תוכל לבקש להצטרף לשירות זיהוי אוטומטי של שק המשכורת באמצעות הבנקאי בסניף ולאחר מכן הזיהוי יהיה אוטומטי.
  
יתרונות:
לאחר ההצטרפות תוכל לבצע את פעולת הפקדת שיק המשכורת בערוצים חדשים נוספים: הפקדת שיק בסלולר ובעמדת הפקדת שיקים.
ההצטרפות לשירות אינה כרוכה בתשלום.
  

אופן הצטרפות לשירות:
עליך לחתום על הטופס המצורף ולהעבירו באמצעות פקס, בצירוף תלוש משכורת, לבנקאי בסניפך על מנת שיגדירו כשיק משכורת.

הפקדת שיק בסלולר

כיצד תפקיד שיק במכשיר הנייד?
היכנסו לפעולת "הפקדת שיק" בסלולר מתפריט פעולות או מתפריט תנועות עו"ש באפליקציית אוצר החייל לאייפון או לאנדרואיד בגרסה העדכנית. 
הזינו את סכום השיק ומספר הסלולר שלכם למשלוח sms  למקרה של דחיית ההפקדה
צלמו את חזית וגב השיק בהתאם להנחיות המוצגות באפליקציה
ולסיום אשרו את פרטי ההפקדה ותנאי השירות להפקדת שיק בסלולר

שמור ברשותך את השיק עד לקבלת זיכוי מלא ולפחות לתקופה של 30 יום מיום הפקדת השיק.
עקוב אחר סטאטוס הפקדת השיק במסך "פירוט/ביטול הוראות" באפליקציה/באתר.


שאלות ותשובות

מי יכול ליהנות משירות הפקדת שיק בסלולר?

 • פעולת הפקדת שיק בסלולר זמינה לכלל לקוחות הקבוצה באפליקציית הבנק.
 • הפעולה תתאפשר ללקוחות המנויים לאתר האון ליין בעלי רמת הרשאה לפעילות.
 • אין צורך להירשם לשירות והוא יתאפשר אוטומטית לרמת שירות זו עם שדרוג האפליקציה לגרסה העדכנית.


לאלו חשבונות ניתן להפקיד שיקים באמצעות שירות הפקדת שיק בסלולר?
ניתן להפקיד באמצעות הסלולר שיק לחשבון הלקוח בלבד.

האם ניתן להפקיד שיקים של בנקים אחרים?
ניתן להפקיד שיק המשוך על בנקים בישראל.

אלו שיקים ניתן להפקיד בשירות?

 • שיקים במטבע ישראלי.
 • שיק משורטט לא סחיר בלבד ("למוטב בלבד") הנושא היסב בודד של המוטב בגב השיק.
 • ניתן להפקיד שיק "מזומן" כאשר תאריך הפירעון חל ביום ההפקדה או מוקדם יותר לפי ימי עסקים של הפקדת שיק בסלולר.


מה לעשות עם השיק לאחר שהופקד באפליקציה?
עליך לשמור את השיק עד לקבלת זיכוי מלא ולפחות לתקופה של 30 ימים מיום הפקדת השיק.

האם קיימת מגבלה בסכום ובמספר השיקים שניתן להפקיד באמצעות השירות?

 • ניתן להפקיד בפעולה אחת שיק בודד עד לסכום של 100,000 ש"ח.
 • ניתן להפקיד ביום עסקים שיקים בסכום כולל של עד 100,000 ₪ לפרטיים ועד 150,000 ₪ לעסקיים.
 • ניתן להפקיד בחודש שיקים בסכום כולל של עד 150,000 ₪ לפרטיים ועד 300,000 ₪ לעסקיים.


השיק חזר - האם ניתן להפקידו בשנית באמצעות האפליקציה?
כן, הינך רשאי להפקידו בשנית באפליקציה, אך עליך לוודא לפני ביצוע ההפקדה כי סיבת ההחזרה טופלה.
במקרה של קבלת הודעה על החזרת השיק, וככל שהנך זכאי לכך, בכפוף לזכויות הבנק, תוכל  לגשת  לסניף הבנק לקבלת פלט שיק שסורב (בו תצוין סיבת החזרת השיק ושם הבנק הגובה), כנגד מסירת טופס השיק או אישור השמדתו. הבנק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לבקשתך להפיק פלט שיק ממוחשב ו/או למסור לך פלט שיק בגינו, בהתאם להסכמים ביניכם ובכפוף להוראות כל דין.
לאחר הפקת הפלט לא יהיה ניתן להפקיד את השיק בשנית.

מהו פלט?
פלט הוא מסמך מהבנק אשר מחליף את השיק הפיזי ומשמש ראיה קבילה בהליך משפטי.
על מנת לקבל את הפלט, עליך למסור את השיק שחזר באחד מסניפי הבינלאומי או להשמידו.
תשומת לב: לאחר הנפקת הפלט ע"י הבנק, לא ניתן יהיה להפקיד בשנית את השיק.

עד איזו שעה ייחשב יום עסקים להפקדת שיקים באמצעות האפליקציה?

 • ראשון עד חמישי - עד השעה 17:30.
 • ימי שישי וערבי חג - עד השעה 12:00.

פעולה שתבוצע לאחר השעות לעיל, תיחשב כפעולה שבוצעה ביום העסקים העוקב.

מהי העמלה שתיגבה בגין פעולת הפקדת שיק בסלולר?
עבור יחידים ועסקים קטנים - עבור כל 20 שיקים שבוצעו באותו יום עסקים לעניין הפקדת שיקים, תחויב בעמלת ערוץ ישיר.
עבור עסקים גדולים - עבור כל 20 שיקים שבוצעו באותו יום עסקים לעניין הפקדת שיקים, תחויב בעמלת דנ"ח שורה.


תנאי השימוש באפליקציה

שיק בנקאי

שיק בנקאי (צ'ק בנקאי) או המחאה בנקאית - הינו אמצעי תשלום ייחודי המאפשר להשתמש בו לצרכי ביצוע עסקאות עם סכומים גבוהים כמו רכישת רכב, דירה, השקעה בעסק ועוד. 
הוא מונפק על-ידי הבנק לפי בקשה ספציפית של הלקוח ובסכום מסוים, כאשר למעשה הבנק הוא הבעלים של השיק, חתום עליו וערב לפרעונו.
שיק בנקאי נותן ביטחון מלא לצד המקבל בכך שיקבל את הכסף בזכות הערבות של הבנק, 7 השנים שבמהלכן נשמר התוקף של צ'ק בנקאי וחוסר היכולת של נותן ההמחאה לבטל אותה. בהתאם לכך, שיק בנקאי משמש בעיקר למצבים שבהם ישנה דרישה חד משמעית של הגורם שמקבל את הצ'ק.

*הנפקת שיק בנקאי כרוכה בתשלום עמלה לבנק

אין באישור הבנק על קבלת השיקים משום אישור על האפשרות להציגם בכלל או על היעדר פגמים בשיק בפרט או על הסכמת הבנק להציגם. לפיכך ייתכן ששיקים הנכללים בהפקדה זו יוחזרו ללא הצגתם והחשבון יחוייב בהתאם לפי ערך יום העסקים שנקבע לפעולה.