הטבות ריבית

הבינלאומי מעניק לך תוכנית הטבות ללקוחות הבנק בצל עליית הריבית במשק. התכנית כוללת שורת צעדים שמטרתם לסייע לך בתקופה זו שהעלאות הריבית במשק מכבידות עליך.

 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק.