בנקאות פרטית

עולם חדש של בנקאות נפתח בפניך

הבנקאות הפרטית באוצר החייל הבנק הבינלאומי, מאפשרת ללקוחות המשתייכים אליה ליהנות ממגוון יתרונות ומחוויית שירות אישית ואקסקלוסיבית, המותאמת לכל לקוח באופן אינדיבידואלי. 

כלקוחות הבנקאות הפרטית בבנק הבינלאומי, תזכו לא רק לשירות אישי, אלא גם לטיפול מקצועי וייעוץ פיננסי מבנקאים מובילים. 

לקוחות הבנקאות הפרטית נהנים  ממגוון רחב של שירותים והטבות: 

  • ליווי של בנקאי פרטי בבנק.
  • זמינות מקסימלית – בכל רגע נתון, מטפלים הבנקאים הפרטיים בבנק הבינלאומי במספר מצומצם של לקוחות, על מנת לאפשר נגישות ושירותיות מקסימלית החוסכת ללקוחות הבנקאות הפרטית זמן יקר.
  • דיאלוג עם הבנקאי, שערוך לתת פתרונות המותאמים לצרכי לקוחות הבנקאות הפרטית. 
  • הבנקאי הפרטי יוזם פניות בהתאם לפרופיל הפיננסי של הלקוח תוך התייחסות לאפיקי השקעה בשוק ההון, מוצרי חיסכון חדשים , הזדמנויות פיננסיות  ועוד. 
  • שירותים בנקאיים אקסקלוסיביים – מגוון של שירותים בנקאיים המיועדים ספציפית ללקוחות הבנקאות הפרטית, ובכלל זה הרצאות בנושאי פיננסים ובנקאות, כנסים מקצועיים ועוד.

נוסף על השרות האישי והמקצועי, כלל לקוחות הבנק, לרבות לקוחות הבנקאות הפרטית נהנים גם מבנקאות דיגיטלית מתקדמת המשלימה את מעטפת השרות כך שבאמצעות הבנקאות הישירה שלנו תוכלו לבצע מגוון רחב של פעולות 24 שעות ביממה מכל מקום בארץ ובעולם. 

כפוף לתנאי הבנק. מותנה בחתימה על מסמכי ייעוץ בחשבון הלקוח.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול
 דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בנקאות דיגיטלית: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי הדיגיטל מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר אוצר החייל on-line / באפליקציה הסלולרית. ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים ישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.

יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.