חשבון START UP

תתחילו את החיים עם חשבון שמשקיע בכם

חשבון סטארט אפ הוא חשבון המיועד ללקוחות פרטיים הפותחים לראשונה חשבון באוצר החייל הבנק הבינלאומי.

החשבון מעניק ללקוחות אלה הטבות ייחודיות ותנאים נוחים במיוחד במגוון תחומים.

הטבות בפתיחת חשבון start up

  • *פטור ל-5 שנים מתשלום עמלות מרכזיות במט"י(1)
    - עמלות פעולה על ידי פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת מינימום חודשית בעו"ש מטבע ישראלי)
  • מסגרת משיכת יתר ללא ריבית(2)
    - עד לסכום של 10,000 ₪ לתקופה של שנה
  • כרטיסי אשראי (2)
    - מגוון כרטיסי אשראי המעניקים שלל הטבות והנחות בבתי עסק שונים בארץ ובעולם.


מוצרים ושירותים שמתאימים לכם
באוצר החייל הבנק הבינלאומי לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הלוואות לכל מטרה

הלוואת אונליין - עד 84 חודשים ללא ערבים

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

ייעוץ פנסיוני בחינם

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
אוצר החייל הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודי לניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

בנקאות דיגיטלית מתקדמת באוצר החייל הבנק הבינלאומי 
אצלנו תיהנו מאפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

(1)מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.

(2) פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת אשראי כפופה לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.

מבצע START UP: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. הטבות המבצע מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת ההטבות, משכורות חודשיות בסך של, 4,000 ₪ וכן בשימוש חודשי בסך 1,000 ₪  ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות אוצר החייל הבנק הבינלאומי. וגם ביצוע של 5 פעולות ומעלה בחשבון, מהפעולות המפורטות בתעריפון כ"פעולה ע"י פקיד" או כ"פעולה בערוץ ישיר". הכל מפורט בטופס ההצטרפות למבצע. יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.

  "משכורת" - סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים )13101-08-4(, נכויות - נכות, ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון )60697-08-3(, הבטחת הכנסה )13110-08-5(, איבה – מ. הביטחון )15690-10-0(, נכות )14354-10-4(, פנסיה רוסיה )37249-2( וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות ) 4090(, אלמנות ומשפחות שכולות )79322( )של כל השותפים בחשבון( המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב )מרכז סליקה בנקאי בע"מ(. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות הפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבות בכרטיסי האשראי הינן באחריות חברות כרטיסי אשראי וכפופות לתנאי המועדונים של החברות המתפרסמים באתרי החברות.

פריים (P) : "ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק.