כרטיסי אשראי של חברת Max

חברת מקס מעמידה לרשותכם מגוון כרטיסי אשראי

בינלאומי

כרטיס אשראי ויזה בינלאומי מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם, מאפשר לך ביצוע

עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם.שירותי שליטה ובקרה ישירות מהנייד באמצעות SMS חכם

ואפשרויות של הגבלה או חסימה של בתי עסק או סוגי עסקאות (למשל אינטרנט).

לרשות הלקוח בחירה בין 3 מועדי חיוב – 02,10,15 לחודש.הכרטיס מעניק מגוון שירותים

והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"לבאתר, שירותי חירום בחו"ל ועוד.

 

 

זהב

כרטיס אשראי ויזה זהב מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם, מאפשר לך ביצוע עסקאות

ומשיכות מזומן בארץ ובעולם עם תקרות משיכה מוגדלות. שירותי שליטה ובקרה ישירות מהנייד באמצעות 

SMS חכם ואפשרויות של הגבלה או חסימה של בתי עסק או סוגי עסקאות (למשל אינטרנט).

לרשות הלקוח בחירה בין 3 מועדי חיוב – 02,10,15 לחודש.

הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר

שירותי חירום בחו"ל ועוד.

 

זהב עסקי

כרטיס אשראי ויזה זהב עסקי מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם, מאפשר לך ביצוע 

עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם עם תקרות משיכה מוגדלות. שירותי שליטה ובקרה ישירות מהנייד 

באמצעות SMS חכם ואפשרויות של הגבלה או חסימה של בתי עסק או סוגי עסקאות (למשל אינטרנט). 

לרשות הלקוח בחירה בין 3 מועדי חיוב – 02,10,15 לחודש. 

הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות, מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר,

שירותי חירום בחו"ל ועוד.

שרותי עזרה ומוקדי חרום לנמצאים בחו"ל (24 שעות) 972-3-6178800

פלטינה

כרטיס אשראי ויזה פלטינה הוא הכרטיס היוקרתי ביותר מבין הכרטיסים. 

הכרטיס מעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם  ומאפשר לך ביצוע

עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם עם תקרות משיכה מוגדלות.

שירותי שליטה ובקרה ישירות מהנייד באמצעות SMS חכם ואפשרויות של הגבלה או חסימה

של בתי עסק או סוגי עסקאות (למשל אינטרנט).

לרשות הלקוח בחירה בין 3 מועדי חיוב – 02,10,15 לחודש.

הכרטיס מעניק מגוון שירותים והטבות לנוסעים לחו"ל, כגון: ביטוח נסיעות,

מידע ללקוח הנוסע לחו"ל באתר, שירותי חירום בחו"ל ועוד.

שרותי עזרה ומוקדי חרום לנמצאים בחו"ל (24 שעות) 972-3-6178800

הנפקת כרטיס אשראי הינה בכפוף לשיקול דעת והתנאים הנהוגים בבנק שעשויים להשתנות מעת לעת. ההטבות הניתנות על ידי חברת האשראי הינן באחריותה הבלעדית.אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק את להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור בחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.