פיקדונות ארץ ישראל

לרשותכם מידע אודות אפיקי ההשקעה השונים: אנא שימו לב שמדובר במידע כללי בלבד אודות אפיקי ההשקעה ולא מדובר בפרסום לקבלת הפיקדון. פרטים מלאים, לרבות בנוגע לריבית, ניתן לקבל בסניפי הבנק

סער- פיקדון שקלי עם ריבית קבועה מדורגת עולה

פיקדון שקלי לשנתיים עם תחנות יציאה כל 3 חודשים וריבית קבועה מדורגת עולה. 

הפקדון מאפשר לך להנות גם מריבית משתפרת וגם מגמישות.

מינימום להפקדה: 10,000 ₪ 

גולן - פיקדון שקלי בריבית צומחת

פיקדון שקלי בריבית משתנה לתקופה של שנה עם תחנות יציאה כל שבוע. הריבית הינה ריבית משתנה והמרווח המנוכה מריבית ה"פריים" משתפר מדי תקופה. תחנות היציאה השבועיות מאפשרות נזילות גבוהה וגמישות בניהול הפקדון.

מינ' להפקדה 10,000 ש"ח. 

להפקדה יש לפנות לבנקאי בסניף או לבינלאומי Call  

גלבוע - פקדונות שקליים בריבית קבועה ובריבית משתנה

פקדונות שקליים , עם אפשרות משיכה בהודעה מראש וקבלת ריבית לפי מועדי המשיכה. מינימום הפקדה: 10,000 ₪.

כמו כן, הפקדון ניתן להפקדה באמצעות הבנקאי בסניף או באמצעות הבינלאומי.

  • פקדון "גלבוע" לשנה בריבית קבועה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 35 יום מראש.
  • פקדון "גלבוע" לשנה בריבית משתנה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 35 יום מראש.

מירון - פקדון בריבית מדורגת עולה

פקדונות שקליים , עם אפשרות משיכה בהודעה מראש וקבלת ריבית לפי מועדי המשיכה. מינימום הפקדה: 10,000 ₪.

כמו כן, הפקדון ניתן להפקדה באמצעות הבנקאי בסניף או באמצעות הבינלאומי.

  • פקדון "גלבוע" לשנה בריבית קבועה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 35 יום מראש.
  • פקדון "גלבוע" לשנה בריבית משתנה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 35 יום מראש.

 

כנרת - פיקדון שקלי עם ריבית מדורגת עולה

פיקדון שקלי ל- 3 שנים עם ריבית מדורגת עולה כולל תחנות יציאה בתום שנה וחצי. בנוסף, מפקיד שלא ימשוך את הפיקדון במועד החידוש, יהיה זכאי לקבלת הלוואה בריבית מועדפת וייחודית. מינימום להפקדה 10,000 ש"ח.

את הפיקדון ניתן להפקיד אצל הבנקאי בסניף או באמצעות מוקד הבינלאומי Call

אין לראות בפרסום זה משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו. התנאים המלאים והמחייבים של כל פיקדון מפורטים במסמכי ההפקדה הרלוונטיים . הבנק רשאי לשנות את תנאי הפיקדונות המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת. מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, באוצר Call בטלפון 3390* או ובסניפי הבנק. טווחי הריביות בפיקדונות השונים עשויים להשתנות בהתאם לסכום ההפקדה ו/או תקופת ההפקדה. ניתן לבצע הפקדות למגוון הפיקדונות והחסכונות השקליים באמצעות מערכת הבינלאומי אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.