הטבות באינטרנט לעסקים גדולים

מנויי אוצר באינטרנט מרוויחים יותר, הרבה יותר!

הצטרפות לשירות אוצר באינטרנט היא לא רק צעד הגיוני ומתבקש - אלא גם משתלם ביותר.
רשימת ההטבות שלפניכם מפרטת את מגוון היתרונות שפעילות בנקאית באינטרנט מעניקה לכם. 
שירות אוצר באינטרנט ניתן לכם חינם. איך שלא מסתכלים על זה - הרווח כולו שלכם!

הטבה פעולה
הנחה של 35% הזמנת פנקסי שיקים / פנקסי שיקים עם העתק
פטור מעמלת שובר ביצוע תשלומים: לבזק, חברת חשמל ומשרדי ממשלה
הנחה של 50% העברה לצד ג'
הנחה של 25% בעמלת העברת מט"ח ובתעריף הוצאת הסוויפט (כולל עמלת מינימום) העברות במטבע חוץ
50% הנחה בעמלת חליפין בכפוף לעמלת מינימום ומקסימום ברכישה ומכירה של מט"ח. (לקוח הנהנה מהטבות בשער החליפין בפעילותו מול הסניף/חדר עסקאות מט"ח, ייהנה מאותן הטבות) מטבע חוץ
מניות ואג"ח - הטבה בגובה של 0.3% , כפוף לעמלת מינ'/ מקס'
מק"מ - הטבה בגובה של 0.1% , כפוף לעמלת מינ'/מקס'
קניה, מכירה ופידיון של ני"ע הנסחרים בבורסת ת"א
עמלה של 0.25%, כפוף לעמלת המינימום על הרכיב האחוזי בלבד קניה/מכירה של מניות, WARRANTS ו- ETFs הנסחרים בבורסות בארה"ב, למעט penny stocks
עמלה בשיעור 2.5% מהפרמיה, מינ' - 10.0 ש"ח, מקס' - 100.0 ש"ח לאופציה קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף
פטור להוראות שבוצעו באמצעות הבינלאומי אונליין עמלת אי-ביצוע בהוראות קניה/מכירה/שינוי/ביטול
1.80 ₪- בנוסף תיגבה עמלת שורה בעבור כל העברה ברשימה. העברה ברשימה
0.1% משווי ההקצאה, מינימום 15.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – אגרות חוב ממשלתיות
0.1% משווי ההקצאה, מינימום 20.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – מק"מ/אג"ח ממשלתי קצרה
0.3% משווי ההקצאה, מינימום 39.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – יתר ניירות ערך

 

לתשומת לבכם, ההטבות הן ביחס לעמלות המפורטות בנוהל תעריף ובכפוף לעמלות מינימום. לקוח אשר מקבל הטבה מיוחדת בפעילותו מול הסניף/יחידה,יחויב בעמלה הנמוכה מבין השתיים.לחצו כאן לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים

ביצוע פעולות באמצעים הישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע ו/או ההטבה ולהפסיקם בכל עת. 
אין כפל הטבות/ הנחות. ההטבה/ ההנחה לא תחול על עמלת המינימום/ מקסימום. יתר העמלות יהיו כפי המופיע בתעריפון הבנק בכל עת.
*תוקף ההטבה החל מה- 03/03/2013 ועד למועד ביטולו ע"י הבנק.