הטבות באינטרנט ללקוחות יחידים ועסקים קטנים

מנויי אוצר באינטרנט מרוויחים יותר, הרבה יותר!

הצטרפות לשירות אוצר באינטרנט היא לא רק צעד הגיוני ומתבקש - אלא גם משתלם ביותר.
רשימת ההטבות שלפניכם מפרטת את מגוון היתרונות שפעילות בנקאית באינטרנט מעניקה לכם. 
שירות אוצר באינטרנט ניתן לכם חינם. איך שלא מסתכלים על זה - הרווח כולו שלכם!

 

עלות ביצוע בסניף עלות ביצוע באינטרנט פעולה נושא
עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 ש"ח עמלת פעולה ערוץ ישיר - 1.8 ש"ח  העברות שקלים לחשבון בתוך הבנק או מחוצה לו ניהול חשבונך
9  ש"ח לפנקס 5.85 ש"ח לפנקס הזמנת פנקסי שיקים אישיים
6  ש"ח לפנקס 3.9  ש"ח לפנקס הזמנת פנקסי שיקים עם העתק
23 ש"ח לכל זיכוי 1.8  ש"ח לכל זיכוי העברות ברשימה (לרבות משכורת)
 עמלת פעולה ע"י פקיד- 6.3 ש"ח פטור מתשלום עמלה ביצוע תשלומי שוברים לבזק ולחברת חשמל
עמלת פעולה ע"י פקיד- 6.3 ש"ח 5.5 ש"ח העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (RTGS) – העברת זה"ב – עד 1 מש"ח
38 ש"ח 10 ש"ח העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (RTGS) – העברת זה"ב – מעל 1 מש"ח
0.175%
מינ' - 6.25$
מקס' - 2,750$
0.0875%
מינ' - 5.0$
מקס' - 2,475$
(לקוח הנהנה מהטבות בשער החליפין בפעילותו מול הסניף/חדר עסקאות מט"ח, ייהנה מאותן ההטבות)
עמלת חליפין (מט"י/ מט"ח) – מעל 100$  מט"ח
3$ 1.5$ עמלת חליפין (מט"י/מט"ח) - עד 100$

0.175%

מינ' - 25$
מקס' - 175$

0.1313%
 
מינ' - 18.75$
מקס' - 165$
העברת מטבע חוץ לחו"ל  (מעל 200$) - חד פעמית
10$ 7.5$ העברת מט"ח בארץ – לחשבון אותו לקוח
0.175%
מינ' - 25$
מקס' - 175$
0.1313%
מינ' - 18.75$
מקס' - 165$
העברת מט"ח בארץ – העברה אחרת
12$ 9$ העברות מט"ח (בארץ ולחו"ל) - מתחת ל- 200$
10$ 7.5$ העברת מט"ח לחשבון לקוח אחר - בתוך הבנק
אין הטבה הטבה של 0.1% בריבית לשנה הפקדה לחיסכון לילדים (ס.ח. 382) פיקדונות
אין הטבה הטבה של 0.1% בריבית לשנה הפקדה לחיסכון לדירה (ס.ח. 396)
אין הטבה הטבה של 0.1% בריבית לשנה הפקדה לחיסכון לעתיד (ס.ח. 222)
תשלום עמלת פירעון מוקדם בסכום של 60 ש"ח 

ללא עמלה

*בגין הלוואה שנלקחה ונפרעת באמצעים הישירים בלבד (אתר ו/או אפליקציה

פירעון הלוואה ישירה הלוואות
60 ש"ח פטור פירעון מוקדם של הלוואה
​עד 100,000 ₪ פטור
מעל 100,000 ₪ 1.7%
מינ' 500 ₪
מק' 10,000 ש"ח
פטור טיפול באשראי ובטחונות – הלוואה שאינה לדיור

0.64%
מינ' – 40 ₪
מקס'- 7,000 ש"ח
0.3%
מינ' -39 ש"ח
מקס' – 6,900 ש"ח
קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – מניות ואג"ח ני"ע
0.11%
מינ' – 16 ₪
מקס' – 7,000 ש"ח
0.1%
מינ'- 15 ₪
מקס' – 6,900 ש"ח
 קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – מלווה קצר מועד
0.85%
מינ' – 40$
מקס'- 7,000$
0.25%
מינ' – 39$
מקס' -6,900$
קניה/מכירה של ני"ע בחו"ל – מניות, אג"ח וקרנות בחו"ל
0.9%
מינ'- 10$
מקס' -400$
0.25%
מינ' – 9.75$ לאופציה
מקס' -390$ לאופציה
קניה/מכירה של ני"ע בחו"ל - אופציות
עמלה בשיעור 5% מהפרמיה
(מינ' - 12 ש"ח / מקס' - 100 ש"ח לאופציה)
עמלה בשיעור 2.5% מהפרמיה
(מינ' - 10 ש"ח / מקס' – 95 ש"ח לאופציה)
קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף
25 ש"ח פטור הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח - מניות
12 ש"ח פטור הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – אופציות מעוף
0.5% משווי ההקצאה, מינימום 40.0 ש"ח 0.1% משווי ההקצאה, מינימום 15.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – אגרות חוב ממשלתיות  
0.11% משווי ההקצאה, מינימום 25.0 ש"ח 0.1% משווי ההקצאה, מינימום 20.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – מק"מ/אג"ח ממשלתי קצרה  
0.7% משווי ההקצאה, מינימום 40.0 ש"ח 0.3% משווי ההקצאה, מינימום 39.0 ש"ח טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה – יתר ניירות ערך  
0.5%
מינ' - 40$
0.375%
מינ' - 30$
יבוא טובין - חשבון פתוח מעל 1,000$ סחר חוץ
28.0$ 21.0$ יבוא טובין - חשבון פתוח עד 1,000$
1.5%
מינ' - 160.0$
1.35%
מינ' - 144.0$
יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת פתיחה - עד 3 חודשים
1/3% לכל חודש נוסף או חלק ממנו 0.3% לכל חודש נוסף
 או חלק ממנו
יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת פתיחה - מעל 3 חודשים
55.0$ 49.5$ יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת תיקון
עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 לשאילתה ללא עמלה שאילתות מידע במגוון נושאים שירותים ומידע כללי
15 ש"ח לדו"ח
קבלת דו"ח תקופתי בדואר - ללא עלות
ללא עמלה הנפקת דוחות סטנדרטיים כגון: פירוט תיק ני"ע, אישורי יתרות וכד'
6.3 ש"ח פטור הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

 

לחצו כאן לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים

ביצוע פעולות באמצעים הישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע ו/או ההטבה ולהפסיקם בכל עת. 
אין כפל הטבות/ הנחות. ההטבה/ ההנחה לא תחול על עמלת המינימום/ מקסימום. יתר העמלות יהיו כפי המופיע בתעריפון הבנק בכל עת.