המדריך למשכנתא

הדרך למשכנתא

הדרך להגשמת החלום עוברת במשכנתא
 אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות שתיקחו בחיים היא המשכנתא שתקחו. משכנתא היא הלוואה גדולה לטווח ארוך המשמשת בדרך כלל לרכישת דירה או בית והיא ניתנת בתמורה לשעבוד הנכס לגוף המלווה.
רכישת דירה או בניית בית הן מהעסקות הגדולות שעושה אדם בחייו. תכנון פיננסי מושכל יסייע לכם להעריך איזו דירה אתם יכולים לרכוש, ואיך תעמדו בתשלומי המשכנתא לאורך הזמן.
בבואכם לשקול קבלת משכנתא, יש לקחת בחשבון שני גורמים מרכזיים:

 • ההון העצמי שיש לכם, כלומר, הכסף שאתם מביאים 'מהבית', שכולל חסכונות, מענקים מהמשפחה ועוד
 • המחיר של הדירה אותה אתם רוצים לרכוש – שכלול מחיר הדירה הנקוב, עלות תיווך (אם יש), שכר טרחת עורך דין, מס רכישה, היטל השבחה, דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, מס שבח ,עלויות מעבר ושיפוץ והוצאות נוספות, אם יהיה בהן צורך למחשבון מס רכישה לחץ כאן

 

סיבות לבקשת משכנתא?

 • דירה ראשונה - רכישת הדירה הראשונה בחייו של אדם
 •  שיפור דיור -  מימון החלפת דירה אחת בדירה משופרת, כולל מכירה וקניה
 • נכס להשקעה - מימון רכישת נכס נוסף להשקעה בנייה עצמית – בניה של בית
 • נכס קיים - כבעלי נכס , תוכלו לקבל אפשרות מימון למטרות שונות וכנגד הנכס לדוגמא: שיפוצים והרחבה, מחזור הלוואה קיימת והלוואה לכל מטרה

השלבים ללקיחת משכנתא

איך לתכנן נכון את המשכנתא בשלושה שלבים

שלב 1 - אישור עקרוני

בקשה עקרונית לקבלת משכנתא ניתן להגיש במספר דרכים:
 • ע"י מילוי טופס בקשה לאישור עקרוני באתר  
 • במוקד הטלפוני - משכנתאות Call בטלפון 3533*
 • באחד מדלפקי המשכנתאות בסניפי קבוצת הבינלאומי


לאיתור דלפקי המשכנתאות של האוצר החייל, הבנק בינלאומי לחץ כאן

למחשבוני משכנתא לחץ כאן

כשתגישו את הבקשה, תתבקשו למלא בין היתר:
 • פרטים אישיים (כולל מס' ת.ז)
 • פרטים על מקום ומשך עבודתכם
 • פרטים אודות הכנסותיכם 
 • פרטים אודות חבויות/הוצאות קבועות (לטווח של יותר מ-18ח')
 • פרטי הנכס המבוקש
 • סכום ההלוואה המבוקש
 • תקופת ההלוואה הרצויה ומסלול/ים מבוקש/ים (ראה בהמשך מידע לגבי בחירת מסלול)
 
הגשת הבקשה וקבלת האישור העקרוני אינם כרוכים בתשלום ואינם מחייבים אתכם.
אישור עקרוני ניתן לקבל תוך זמן קצר ויחד עימו תימסר גם הפניה לביצוע שמאות.
האישור העקרוני תקף ל- 30 יום (הריבית/המרווח בתוקף ל-24 יום) בכפוף לאימות הנתונים שנמסרו על ידכם.
לצורך אימות הנתונים שנמסרו בהגשת הבקשה, עליכם יהיה להציג ליועץ המשכנתאות בסניף בין היתר: 
 • תעודת זהות (כולל ספח מעודכן של פרטים אישיים ופרטי הילדים, אם יש)
 • אישורי הכנסה (שכירים - שלושה תלושי משכורת אחרונים ללא תוספות חד פעמיות, עצמאיים - אישור רואה חשבון ו שומות מס)
 • דפי עו"ש של שלושת החודשים האחרונים
 • אסמ' של החבויות/הוצאות קבועות (לטווח של יותר מ- 18ח')
 • שערוך הל' במידה ויש או כל הוצאה אחרת 
 • חוזה רכישת הדירה, התר בניה ברכישת דירה מקבלן או תוכנית היתרי בנייה במקרה של בנייה עצמית, אסמכתא למטרת ההלוואה
 • נסח רישום מקרקעין עדכני (נסח טאבו) או אישור זכויות עדכני לגבי הנכס המבוקש
 
מסלולי הלוואה
סוגי המשכנתא שניתן לקבל בקבוצת הבינלאומי:
 • הלוואת זכאות - הלוואה לזכאי משרד הבינוי והשיכון - למעבר לאתר משרד השיכון לבדיקת הזכאות לחץ כאן 
 • (לתשומת לבכם – הסכום המוגש במסגרת המשכנתא הדיגיטלית לא יכלול מענקים).
 • הלוואת משכנתא מכספי בנק - לפי נהלי הבנק - לסוגי ההלוואות לחץ כאן

יוצעו לכם מספר תמהילים לפי סלים אחידים שהוגדרו ע"י בנק ישראל ובנוסף תוכלו לבחור תמהיל לבחירתכם
להלן פירוט התמהילים לפי סלים אחידים, כפי שהוגדרו ע"י בנק ישראל:

חלקה בסל שם ההלוואה* חלקה בסל שם ההלוואה* חלקה בסל שם ההלוואה*  
        100% קבועה לא צמודה סל אחיד 1
1/3 משתנה צמודה, כל 5 שנים על בסיס אג"ח ממשלתי 1/3 משתנה פריים 1/3 קבועה לא צמודה סל אחיד 2
    1/2 משתנה פריים 1/2 קבועה לא צמודה סל אחיד 3

 

ליועצי המשכנתאות בסניפים מערכת תמהילי הלוואות ומשכנתאות, שתבנה עבורכם את התמהיל  המתאים ביותר עבורכם.
 
מסלולי ההלוואות  האפשריים:
 • הלוואות בריבית קבועה / משתנה צמודות למדד המחירים לצרכן 
 • הלוואות בריבית קבועה / משתנה לא צמודות
 • הלוואות שקליות לא צמודות על בסיס ריבית הפריים
 • הלוואות גישור צמודות מדד / לא צמודות / על בסיס ריבית הפריים
 • הלוואות משולבות (גרייס) צמודות מדד / לא צמודות / על בסיס ריבית הפריים
 • לפירוט סוגי המשכנתאות לחץ כאן 
  

שלב 2 - בטחונות

לאחר אישור הבקשה לקבלת משכנתא. יועץ המשכנתאות ייתן לכם הסבר מפורט על סוגי המסמכים והליך החתימה עליהם, אופן רישום הביטחונות וכד'.  
 
מהם בטחונות?
בטחונות וערבויות הם מסמכים משפטיים, שהבנק דורש כדי להבטיח את פירעון הלוואת המשכנתא. הוצאת המסמכים הללו מאפשרת לבנק גם לבדוק ולדעת אם הנכס אותו אתם רוצים לקנות לא משועבד או מעוקל
 • הבטחונות יידרשו בהתאם לסוג העסקה
 • יתכן ורישום הבטחונות יהיה כרוך בתשלום לצד שלישי  (לחץ כאן לתעריפונים)
רישום משכנתא בפועל 
רישום משכנתא על הנכס אפשרי רק כאשר הבעלות/החכירה על הנכס רשומה בטאבו ע"ש הלווה או ע"ש הערב עפ"י העניין. הרישום יתבצע ע"י הלקוח (או עוה"ד בא כוחו), מול משרדי רשם המקרקעין (טאבו) עפ"י שטר משכנתא הנמסר ללווה מהבנקלפרטים נוספים לחץ כאן

רישום הערת אזהרה לטובת הקונה/הבנק
הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין (ומופיעה בנסח הטאבו) לגבי נכס המקרקעין על מנת להזהיר את המתעניין בנכס על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות נוספים לבעל הזכויות הרשום ולתת לו הגנה מפני נושים של הבעלים הרשום. 
ההערה נרשמת לזכות רוכשי הנכס, מתוקף הסכם הרכישה ו/או לזכות הבנק, בגין התחייבות לרישום משכנתא על הנכס. 

התחייבות לרישום משכנתא
התחייבות הנחתמת בפני עורך דין, שנותן בעל הזכויות במקרקעין (מוכר דירה יד שנייה, חברה משכנת, קבלן או מנהל מקרקעי ישראל) לבנק.
ההתחייבות ניתנת כאשר לא ניתן עדיין לרשום משכנתא בפועל בלשכת רישום המקרקעין בעת ביצוע ההלוואה והיא מהווה בטוחה זמנית עד לרישום המשכנתא בפועל. 

משכון זכויות
משכון זכויות הוא שיעבוד זכויותיכם החוזיות בנכס (המוקנות לכם בחוזה הרכישה) לטובת הבנק, עד לרישום המשכנתא בפועל. השעבוד נעשה באמצעות מסמך ”הודעת משכון“ שיונפק לכם ע"י הבנק, עליו תתבקשו לחתום. הרישום יבוצע בספרי רשם המשכונות. 

ייפוי כח נוטריוני לבנק
כאשר הבטוחה אינה משכנתא בפועל, יידרש ייפוי כח לטובת הבנק, שנחתם בפני נוטריון, המאשר את חתימת הממשכנים, ובו הם מייפים את כוחו של הבנק לפעול לרישום הנכס על שמם ולבקש מהרשות המוסמכת לכך לרשום משכון או משכנתא לטובת הבנק.

ביטוחים
בעת ביצוע ההלוואה, יש להמציא בין היתר (במסגרת מסמכי הבטחונות) פוליסת ביטוח דירה (נכס) ופוליסת ביטוח חיים. למידע נוסף בנושא ביטוחים לחץ כאן
יש להסב את הערבות לטובת הבנק.

הערכת שמאי
הערכת שמאי מטרתה בין היתר לוודא שהנכס שבכוונתכם לשעבד מהווה בטוחה טובה לבנקושסכום ההלוואה המבוקש הולם את שווי הנכס. 
 • הפניה לביצוע שמאות תימסר לך יחד עם האישור העקרוני 
 • התשלום יתבצע ישירות מול השמאי. 
 • מסגרת האשראי שתוכלו לקבל תיגזר משווי הנכס על פי חוזה הרכישה או על פי הערכת שמאי - הנמוך מביניהם.


ערבים

במקרים מסוימים דורש הבנק ערבים להלוואה שיתבקשו להעביר בין היתר ת.ז,  אישורי הכנסה מתאימים, דפי חן, אסמ' לגבי הוצאות והכנסות קבועות בהתאם ולחתום על מסמכי ההל'
 

שלב 3 - קבלת משכנתא

לאחר מילוי והשלמת כל המסמכים הנדרשים לשביעות רצון הבנק ובכפוף לתקינותם ואמיתותם ובכפוף לעמידה בהוראות בנק ישראל, תתבקשו לחתום על מסמכי ההלוואה וסכום ההלוואה יועבר בהתאם לסוג העסקה.
להגשת בקשה למשכנתא לחץ כאן  

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.