Life Plan

המציאות של היום שינתה את הכללים ויצרה את הצורך בתכנון כלכלי נכון ביחס לכל תא משפחתי המבקש לנהל את נכסיו הפיננסיים בצורה אפקטיבית ובמטרה להגיע לרווחה כלכלית להשגת מטרותיו. עם זאת מדובר במשימה שההתמודדות עמה באופן עצמאי וללא ליווי של אנשי מקצוע הפכה למורכבת עד כמעט בלתי אפשרית, וזאת בשל ריבוי הצרכים והיעדים מחד ומגוון רחב של מוצרים פיננסיים מאידך.

תהליך Life Plan הוא המפתח לעצמאות הפיננסית שלך המבטיח ביטחון רב יותר לעתידך.

יש בתהליך הן הטבות מידיות והן הטבות ארוכות טווח ולכן נדרש להמשיך לעדכן אותו בהתאם לשלבי החיים השונים. התהליך מקנה לך תמונה מקיפה של הכספים הנוכחיים שלך, המטרות הפיננסיות שלך  ועל כל אסטרטגיות ויעדי חיים שנגדיר יחד במטרה להשיג מטרות ויעדים אלה לאורך שנות חייך.

תכנון פיננסי Life Plan זהו תהליך מתמשך וחשוב כיוון שהוא מאפשר לך להפיק את המרב מהנכסים שלך, ומסייע לוודא שאתה עומד במטרות ויעדי העתיד שלך. בעזרת חישוב ההתחייבויות והנכסים שלך ופריסת אסטרטגיות השקעה, המציבות בפניך לא רק את הבעיות והקשיים בהשגת מטרותייך, אלא גם את הפתרונות של הבנק להשגת מטרות אלו בעת התכנון, ואף לבצע התאמות לשינויים בחייך ע"י ליווי במהלך חייך.

במסגרת תכנון Life Plan ובאמצעות מערכת "Fibi wise 360"  נזהה יחד את הצרכים והיעדים הפיננסיים שלך בטווחי זמן שונים, כמו לדוגמא:

  • בטווח קצר –טיול לחו"ל, רכישת רכב, החלפת דירה וכד'
  • בטווח בינוני-  מימון בר / בת מצווה, לימודים אקדמיים לילדים, חתונה לילדים
  • בטווח ארוך- חיסכון לגיל פרישה

כמו כן, נדאג יחד לגיבוש אסטרטגיה והתנהלות פיננסית נבונה ואחראית ולהבטחת תזרים הכנסות שיאפשר לך לממש יעדים אלו על ציר הזמן של החיים. 

באמצעות מערכת Fibi wise 360 תוכל לעדכן באופן עצמאי ושוטף את היעדים שלך ולבצע התאמות בתזרים הכנסותיך ליעדים אלו, ובכך להפיק את המרב מנכסים אלו ולוודא שתעמוד במטרות העתיד שלך.

וכל זאת תוכל לעשות בכל נקודת זמן ובכל מקום פשוט בכף ידך.

המידע באתר מציג, באופן כללי, עיקרים בתחום החיסכון הפנסיוני והוא אינו ממצה את כל היבטיו. בכל מקרה, האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני.