חשבון בני משפחה של כוחות הביטחון

אנחנו באוצר החייל הבנק הבינלאומי יודעים כי מאחורי כל אחד מכם, אנשי כוחות הביטחון, עומדת משפחה חמה ותומכת - וגם לה מגיעות הטבות ייחודיות ותנאים משתלמים במיוחד. לכן פיתחנו במיוחד עבורם את חשבון בני משפחה של כוחות הביטחון. כל אחד מבני משפחתך הקרובים שיפתח חשבון באוצר החייל הבנק הבינלאומי יוכל להצטרף לחשבון בני משפחה של כוחות הביטחון ויתחיל ליהנות משלל יתרונות.

הטבות חשבון בני משפחה של כוחות הביטחון

 • פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר
 • פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד (עד שתי פעולות בחודש)
 • פטור מעמלת מינימום בעו"ש
 • פטור מעמלת פנקסי שיקים (עד 6 פנקסים בשנה)
 • פטור מעמלת הפקדת שיקים דחויים
 • עמלת מינימום בלבד במט"ח לרוכשים מט"ח במזומן (עד $10,000 לפעולה)
   
מסגרת אשראי - בתנאים מעולים!
עד פי 3 מגובה המשכורת, עד 100,000 ₪

הטבות בניירות ערך:
שם העמלה תיק ני"ע עד 350,000 ₪ תיק ני"ע בשווי 350,000 ₪ ומעלה
עמלת קנייה/מכירה/פדיון של מניות ואג"ח בבורסה בת"א 0.30% לפעולה בכפוף לעמלת מינימום/ מקסימום 0.25% לפעולה בכפוף לעמלת מינימום/ מקסימום 
עמלת קנייה/מכירה/פדיון של ני"ע בחו”ל (מניות ואג"ח) 0.35% לפעולה בכפוף למינימום /מקסימום 0.30% לפעולה בכפוף למינימום/מקסימום 
דמי ניהול פיקדון ני”ע  הטבה של 0.1% מהעמלה הנקובה בתעריפון השנתי הטבה של 0.1% מהעמלה הנקובה בתעריפון השנתי 

 

*חשבון בני משפחה של כוחות הביטחון מיועד, להורים ילדים ואחים של אנשי כוחות הביטחון המנהלים חשבון באוצר החייל- הבנק הבינלאומי (לקוחות המנהלים חשבון המשוייך לאחד ממועדוני כוחות הביטחון: "חבר", אוצר הביטחון, עובדי צה"ל, עוצמה - נכי צה"ל) מעבירי משכורת בסך 5,000 ₪ נטו ומעלה לבנק.

כיצד מצטרפים?

היכנסו לאחד מסניפי אוצר החייל הבנק הבינלאומי והביאו אתכם:

 • תעודת זהות (כולל ספח)
 • דף חשבון מ-3 החודשים האחרונים
 • ת.ז בנקאית מהבנק הקודם
 • תלושי משכורת עדכניים

אוצר החייל הבנק הבינלאומי - גם כשהסניף סגור הבנק פתוח! 
"אוצר ישיר"
מוקד טלפוני מאוייש על ידי צוות בנקאי מנוסה ומקצועי 3390*

הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. 

חשבון בני משפחה של כוחות הביטחון: הטבות המבצע מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו לבני משפחה של אנשי כוחות הביטחון ללקוח חדשים בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת ההטבות, משכורות חודשיות בסך של, 5,000 ₪ ומעלה. 
הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה) אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראי וכרטיסי אשראי אין לראות הפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבות בכרטיסי האשראי הינן באחריות חברות כרטיסי אשראי וכפופות לתנאי המועדונים של החברות המתפרסמים באתרי החברות.
"משכורת" - סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי [1] וקצבאות ממשרד הביטחון המפורטות להלן [2] (של כל השותפים בחשבון), המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
[1] קצבאות המוסד לביטוח לאומי כמפורט להלן:
זקנה, שארים (13101-08-4) נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שקום, סיעוד,אסירי ציון (60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה - מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-28-1).
[2] קצבאות משרד הביטחון כמפורט להלן:
נכות (4090) , אלמנות ומשפחות שכולות (79322)

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.