חשבון עבור נכי צה"ל

חשבון "עוצמה" לחברי ארגון נכי צה"ל

תנאי הצטרפות למועדון "חשבון עוצמה"

כדי ליהנות מ"חשבון עוצמה", יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

העברת גמלה מאגף השיקום בגובה 5,000 ₪ נטו ומעלה.
או
העברת גמלה מאגף השיקום ומשכורות נוספות כך שסך הגמלה והמשכורת בגובה 5,000 ₪ נטו ומעלה.

או 
העברת גמלה מאגף השיקום הנמוכה מ-5,000 ₪ נטו בשילוב תיק השקעות בגובה 150,000 ₪ ומעלה.

ההטבות המרכזיות בחשבון "עוצמה"

 • פטור מלא מעמלות עו"ש מרכזיות*
 • מסגרת אשראי בריבית מועדפת
 • פנקסי שיקים חינם ( עד 6 פנקסים בשנה)
 • הטבות לילדי המשפחה - פטור מעמלות עו"ש מרכזיות עד גיל 28!
 • הטבות מיוחדות - בפעילות בשוק ההון


*עמלות פעולה ע"י פקיד, ערוץ ישיר ומינימום בעו"ש (במט"י)

הטבות בניהול חשבון עו"ש

עמלות פעולה ע"י פקיד

 • פטור מהפקדת מזומן*
 • פטור ממשיכת מזומן*
 • פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
 • פטור מהעברה / הפקדה לחשבון אחר
 • פטור מפדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
 • פטור מהפקדת שיק (לכל 20 שיקים)
 • פטור מתשלום שובר בדלפק
 • פטור מעמלת פריטת מזומן*
*לא כולל פטור מעמלת טיפול במזומנים ע"י פקיד (לכל 100 מטבעות או לשטרות מעל 10,000 ₪)


עמלות פעולה בערוץ ישיר

 • פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה
 • פטור מחיוב בכרטיסי אשראי
 • פטור מהפקדת מזומן
 • פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי
 • פטור מהעברה / הפקדה לחשבון אחר
 • פטור מתשלום שובר
 • פטור משאילתת מידע
 • פטור מהפקדת שיק
 • פטור ממשיכת שיק
 • פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
 • פטור מעמלת מינימום בעו"ש (במט"י)

הטבות במסגרת האשראי

מסגרת אשראי בריבית מעולה
חשבון ההטבות החדש מעניק לך מסגרת אשראי בגובה התשלום החודשי מאגף השיקום או 5,000 ש"ח (הגבוה מבינהם) בריבית פריים +1.5% בלבד!

ניתן להגדיל את מסגרת האשראי עד לפי 3 מסכום המשכורות הנכנסות לחשבון*
*עד לסכום מירבי של 100,000 ש"ח (על פי ממוצע 3 משכורות) בריבית משתנה. הריבית למסגרת הנוספת תיקבע בהתאם לתנאי הבנק.

הלוואה* לרכישת רכב חדש
עד 150,000 ש"ח או עד 100% משווי הרכב (הנמוך מבינהם)  בריבית פריים +0.5% לתקופה של עד 60 חודשים

*בכל הלוואות והמסלולים לרכישת רכב, דמי טיפול באשראי ובטחונות מעל 100,000 ש"ח הינם 0.25% מסכום ההלוואה (לא כפוף למינימום).
*עמלות רשם המשכונות הן בהתאם לעמלת הרשם.
*רכב שבגינו ניתנו הטבות מס, אינו יכול לשמש כבטוחה להלוואה.

הלוואות לכל מטרה

ריבית משתנה תקופה סכום
 פריים+0.75%  24 חודשים עד 75,000 ש"ח
 פריים+1.25%  מעל 24 חודשים ועד 60 חודשים עד 75,000 ש"ח

 

שיעור ריבית הפריים נכון ל-15.04.2022 הינו 1.85%. הריבית השנתית והמתואמת שנתית יחושבו על פי הריביות המצוינות בטבלה. אין התחייבות כלשהי למתן אשראי/ הלוואה. ההלוואות והאשראי מותנים בכושר ההחזר של הלווה, טיב הערבים, טיב הבטחונות ושיקול דעת הבנק.אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלווים יחוייבו בעמלות בהתאם לתעריפון הבנק.

הטבות בפעילות בניירות ערך

ההטבות יינתנו בהתאם לגובה התיק המוער לפי הפירוט הבא*:

תיק ני"ע בשווי 350,000 ₪ ומעלה תיק ני"ע בשווי עד - 350,000 ₪ שם העמלה
0.25% לפעולה בכפוף לעמלת מינימום/מקסימום  0.30% לפעולה בכפוף לעמלת מינימום/מקסימום עמלת קניה/מכירה/פדיון של מניות ואג"ח בבורסה בת"א
0.30% לפעולה בכפוף למינימום/מקסימום  0.35% לפעולה בכפוף למינימום /מקסימום עמלת קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחו"ל (מניות ואג"ח)
שיעור חיוב של  0.0975% לרבעון  שיעור חיוב של 0.117% לרבעון  דמי ניהול פיקדון ני"ע 

 

*קבלת ההטבות בעמלות בתיאום עם הבנקאי בסניף
*לקוח חדש- שיעור ההטבה ייקבע ע"פ גודלו של תיק ני"ע ביום העברתו לבנק
*לקוח קיים- שיעור ההטבה ייקבע בעת הצטרפותו לתכנית

הטבות בפעילות במשכנתאות

חברי “ארגון נכי צה״ל“ ייהנו מתנאים מיוחדים בקבלת משכנתא באמצעות דלפקי אוצר החייל הבנק הבינלאומי:

 • 40% הנחה בעמלת פתיחת תיק (כפוף לעמלת מינימום ולתעריפון הבנק)
 • עד 60% מימון במבחר מסלולים (בכפוף להנחיות בנק ישראל)

הטבות נוספות

 • פטור מעמלת הפקדת שיקים דחויים
 • עמלת מינימום בלבד במט"ח לרוכשים מט"ח במזומן (עד 10,000$ לפעולה)
 • פטור מעמלת החזרת שיקים למפקיד


וגם הילדים נהנים מהטבות עד גיל 28!

רק באוצר החייל ילדיכם יוכלו ליהנות מחשבון ייחודי שפותח במיוחד עבור ילדי המשפחה.
דור ההמשך של חברי “ארגון נכי צה״ל“, בגילאי 14-21 , יוכל להצטרף לחשבון “התחלה טובה“, המעניק לילדי המשפחה פטור מעמלות עו“ש מרכזיות והטבות נוספות עד גיל 28!

קצבת נכות מביטוח לאומי תיחשב כמשכורת לעניין הזכאות לקבלת הטבות לבעלי משכורת בהתאם לתנאי החשבון.
אין כפל מבצעים/הטבות הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המועדון בכל עת.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כל האמור בכפוף להסכם בתוקף של אוצר החייל הבנק הבינלאומי עם ארגון נכי צה"ל כל האמור בכפוף לנהלי הבנק. 
כל האמור בכפוף לנהלי הבנק ט.ל.ח 08/2020

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול
 דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.