כרטיסי אשראי

פעולות בנושא כרטיסי אשראי

 

* דרך המוקד ניתן להקפיא בלבד. 

** הכרטיס נשלח בדואר.

*** במוקד הטלפוני של ביונד.

אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.